Categorieën

Service

OPS: niet te geloven dat adviseur eigen standpunt verkondigt

OPS: niet te geloven dat adviseur eigen standpunt verkondigt
Politiek

OPS: niet te geloven dat adviseur eigen standpunt verkondigt

  • Redactie
  • 26-01-2022
  • Politiek
OPS: niet te geloven dat adviseur eigen standpunt verkondigt

SCHIEDAM - Hij laat het er niet bij zitten, Maarten Reuderink van de Ouderenpartij Schiedam (OPS). Hij heeft zijn tanden gezet in de aanstelling van Laetitia Ouillet als adviseur inzake Nieuwe Energie voor Groenoord in het bijzonder, en in het project zelf in het algemeen. En hij kan niet geloven dat een medewerkster als Ouillet een eigen standpunt kan verkondigen dat tegen de visie van het stadsbestuur ingaat.

Vandaag kreeg OPS van het college antwoord op vragen die de fractie vorige maand stelde naar aanleiding van een interview met Ouillet in de krant NRC. "Het is moeilijk om de beantwoording serieus te nemen", aldus Reuderink, en hij gooit er daarom maar direct een paar extra vragen aan B&W tegenaan.

Het gaat er bij Reuderink niet in dat de gemeente geen afspraken maakt met medewerkers, ook als die tijdelijk worden ingehuurd, over het al dan niet geven van interviews en de manier waarop deze medewerker zich dan kan uiten. B&W antwoordt op de vraag van december of het college wist van het interview, dat Ouillet behalve haar rol in Schiedam nog andere functies vervult en 'die rollen waren aanleiding voor het interview'. OPS stelt daarom: "Klopt het echt (..) dat u met externe inhuur geen afspraken maakt over externe uitingen over in Schiedam politiek gevoelige onderwerpen?" En: "Kunt u de betrokken passage uit uw inhuurovereenkomst met de beantwoording van deze vragen toesturen?"

Verder verbaast Reuderink zich erover dat Ouillet stelt dat 'alleen de tegenstanders van de energietransitie meepraten' als hen de gelegenheid wordt geboden. Het college antwoordt dat het wel hecht aan de betrokkenheid van bewoners. Maar hoe kan je de uitspraken van de adviseur in het interview anders lezen 'dan dat er staat', zo vraagt OPS zich af.  

Ook het antwoord van B&W op de vraag 'Bent u het met mevrouw Ouillet eens dat de decentralisatie van energieprojecten te ver is doorgeslagen?', te weten 'Decentralisatie van energieprojecten kan alleen een succes worden wanneer het rijk gemeenten daarin ondersteunt', bekoort Reuderink niet. "U geeft hier dus aan zonder het gewoon toe te willen geven, dat u het niet met mevrouw Ouillet, die wel voor u werkt en namens u met bewoners communiceert, eens bent. (..) Staat u al uw medewerkers toe publiekelijk een standpunt te verkondigen dat botst met de mening van het college van Schiedam?" en "Kunt u aangeven hoe u dat voor uw ‘reguliere’ medewerkers heeft geregeld?"