Categorieën

Service

Aanleg Warmtelinq vergt meer tijd

Aanleg Warmtelinq vergt meer tijd
Nieuws

Aanleg Warmtelinq vergt meer tijd

  • Redactie
  • 16-01-2024
  • Nieuws
Aanleg Warmtelinq vergt meer tijd

Beeld van het leggen van bijna een kilometer warmteleiding; foto: Gasunie


SCHIEDAM - Een deel van de werkzaamheden aan Warmtelinq in Vlaardingen wordt uitgesteld. Het gaat met name om de aanleg van het warmtetransportnet in het Park Achterlangs en aan de Cricketweg, pal aan de 'andere' kant van het sportdak over de A4, vanuit Schiedam gezien.

Direct aanwonenden zijn deze week per brief over de nieuwe planning geïnformeerd. Het aanleggen van de warmteleidingen in het Park Achterlangs begint nog wel voor de zomer. "Het park blijft open totdat de werkzaamheden starten. In het najaar van 2024 worden alle werkzaamheden in het park afgerond, waarna in het plantseizoen 2024-2025 nieuw groen wordt aangeplant", zo laat een woordvoerder van Gasunie, dat Warmtelinq aanlegt, weten. "Op de rest van het leidingentracé vinden komende maanden afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het asfalteren van de Zwanensingel."

In de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden in het Park Achterlangs en aan de Cricketweg afgelopen najaar klaar zijn. 

Totdat de werkzaamheden in Park Achterlangs, Midden-Delfland en onder/in de nabijheid van de Europaboulevard zijn afgerond, blijft de Cricketweg vanwege de veiligheid afgesloten voor fietsers en wandelaars. "De verwachting is dat de Cricketweg in het najaar van 2024 weer open is voor alle verkeersdeelnemers."

Tijdens de werkzaamheden afgelopen jaar kregen Warmtelinq en de aannemer te maken met onverwachte omstandigheden. Waar de warmteleidingen aangelegd zouden worden in Park Achterlangs, bleken waterleidingen en gasleidingen anders te liggen dan op basis van tekeningen en proefsleuven vooraf was onderzocht. Hierdoor moest het ondergrondse ontwerp aangepast worden naar de actuele situatie.

Door het slechte weer van de afgelopen maanden, met een drassige ondergrond tot gevolg, moesten ook de werkmethode en planningen in het buitengebied richting Midden-Delfland worden aangepast. Met als doel de agrarische grond in het buitengebied (Midden-Delfland) zoveel mogelijk te sparen. Door het noodzakelijke nieuwe ontwerp én de aangepaste werkmethode wordt afronding van het werk in Vlaardingen nu eind dit jaar verwacht. 

In Vlaardingen is een groot deel van de aanlegwerkzaamheden van Warmtelinq inmiddels klaar. Zo liggen de warmteleidingen onder de grond bij de Lepelaarsingel en de Zwaluwensingel en is de boring bij woonwijk Holy richting het buitengebied afgerond. 

Gasunie legt Warmtelinq aan van de Rotterdamse haven naar Den Haag en later door naar Leiden. In de gemeenten op dit tracé, waaronder Vlaardingen, wordt een leiding onder de grond gebracht die warmte transporteert waarmee in de toekomst 120.000 huizen en bedrijven duurzaam verwarmd kunnen worden. Eind 2025 wordt volgens planning het tracé Vlaardingen – Den Haag in gebruik genomen. De aanleg van het tracé van Rijswijk naar Leiden start naar verwachting in 2025. Dit tracé is operationeel in het najaar van 2027.