Categorieën

Service

PvdA, LOS en OPS: raadsenquête naar 'Groenoord van gas los'

PvdA, LOS en OPS: raadsenquête naar 'Groenoord van gas los'
Politiek

PvdA, LOS en OPS: raadsenquête naar 'Groenoord van gas los'

  • Redactie
  • 25-01-2022
  • Politiek
PvdA, LOS en OPS: raadsenquête naar 'Groenoord van gas los'

SCHIEDAM - Een raadsenquête naar de besluitvorming rond Nieuwe Energie voor Groenoord. Dat staan tenminste drie partijen in de raad voor, en zij doen daartoe een voorstel dat vanavond in de raadscommissie wordt besproken. 

Het voorstel van de drie - PvdA, LOS en Ouderenpartij Schiedam (OPS) - kan het begin zijn van een belangrijk nieuw hoofdstuk rond de rammelende ombouw van Groenoord naar wijk zonder aardgas. 

Het college van B&W ziet liever dat de Rekenkamer van de stad onderzoek doet naar de gang van zaken. Het vreest vooral de grote inspanningen die voor een raadsenquête gedaan moeten worden. 

De drie fracties vinden dat er alle aanleiding is het zware middel van de raadsenquête in te zetten. Naar zij zeggen zijn de huidige omstandigheden drastisch anders dan die golden toen de raad zich op 15 december 2020 na een enerverende vergadering en stemming uitsprak voor het project Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG), die de aanleg van een warmtenet in de wijk behelst, en daarmee het van het gas afhalen van de eerste Schiedamse stadsuitleg boven de snelweg. Tegenvallers maken volgens de drie ‘dat er zorgen zijn ontstaan over de kostenneutraliteit voor bewoners en de financiële risico’s voor de gemeente’. Verder is er volgens hen ‘gedurende en na afloop van de behandeling van het raadsvoorstel duidelijk geworden dat er door de betrokken belanghebbenden toezeggingen zijn gedaan en informatie is vertrekt waarvan de status onduidelijk is’. En ten derde lijkt het project voldoende steun van de betrokken bewoners te ontberen.

OPS, LOS en PvdA stellen daarom voor als raad een onderzoek in te stellen met een vierledig doel. Het gaat erom:
– duidelijkheid te verkrijgen over de mate waarin informatie over de kosten en risico’s van NEvG, die van wezenlijk belang was voor de besluitvorming, voldoende bekend waren bij het college en over de mate waarin de gemeenteraad hier gedurende het proces over is geïnformeerd;
– inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces en de rol die betrokken belanghebbenden hierin hebben gespeeld;
– inzicht te verkrijgen in de mate waarin bewoners van de wijk Groenoord zijn geïnformeerd en geconsulteerd over de plannen en wat er bij het college bekend was over het draagvlak voor NEvG in de wijk;
– te leren welke lessen getrokken kunnen worden ten aanzien van de financiën, de governance, het risicomanagement en de positie van de raad.

Vanavond worden in de commissie de ideeën omtrent een mogelijk enquête uitgewisseld; volgende week in de raadsvergadering wordt er over besloten.