Categorie├źn

Service

Raad komt met veertien nieuwe plannen voor Schiedam

Raad komt met veertien nieuwe plannen voor Schiedam
Politiek

Raad komt met veertien nieuwe plannen voor Schiedam

  • Redactie
  • 05-07-2023
  • Politiek
Raad komt met veertien nieuwe plannen voor Schiedam

Foto: archief


SCHIEDAM - Schiedam gaat de geestelijke gezondheid van jongeren beter in kaart brengen, met name die van de meisjes.  Op initiatief van PvdA, CDA en Denk gaat de stad ook kijken hoe - in overleg met alle betrokken partijen - het taboe op problemen op dit vlak, kan worden doorbroken, zodat hier preventief meer aan kan worden gedaan.

Dat is een gevolg van een van de veertien moties die gisteren door de Schiedamse raad bij de bespreking van de Zomernota werden aangenomen. De gemeenteraad toonde zich in het jaarlijkse marathondebat, zeer eensgezind: slechts twee moties haalden het niet.

Een andere ontwikkeling in de gezondheid van kinderen en jongeren willen dezelfde drie genoemde partijen van de grond tillen. Samen met D66 stelden zij voor meer werk te maken van tandartsbezoek door jongeren. Het college moet de mogelijkheden daartoe onderzoeken en kijken hoe de stimulering van tandartsbezoek nog beter kan worden aangepakt, aldus hun motie. VVD, LOS, Groen Links en AOV deelden de suggestie niet, maar vormen met veertien zetels een minderheid.

Unaniem schaarde de raad zich achter een motie om de verlening van de benodigde vergunningen aan de organisatoren van evenementen te verbeteren. Het college moet de mogelijkheden hiertoe onderzoeken, want het gaat de laatste tijd niet zo lekker op dit vlak. Denk aan de Brandersfeesten.

De doorstroming van het verkeer in de stad moet beter, zo is de strekking van een motie die eveneens unaniem werd aangenomen. Het college dient vaart te maken met het opstellen van het verkeerscirculatieplan, zo stelt de raad. Voor de volgende Zomernota moeten de vertegenwoordigers van de Schiedamse bevolking zich er over uit kunnen spreken, aldus de suggestie van liefst negen partijen in de raad, die dus in de stemming ook door de andere twee werd gesteund. Dus moeten de noodzakelijke maatregelen inclusief kosten dan op een rijtje staan.

De ergernis van met name Monique Rotteveel over het te pas en onpas parkeren van auto’s, busjes en vrachtwagens op de Broersvest, half op het fietspad of stoep, vertaalde zich in een breed gedragen motie over het inrichten en duidelijk herkenbaar maken met belijning en borden van de plaatsen waar laden en lossen mogelijk is. Zodat waar dat elders gebeurt, kan worden gehandhaafd.

Een andere doorn in het oog van Rotteveel is de troep en de overlast die het gevolg zijn van het populaire barbecuen in het Beatrixpark en op de Maasboulevard. Zwerfafval, autorijden op het gras, geluidsoverlast, het is geen pretje om op een warme zondagnamiddag de boel op deze recreatieplekken te aanschouwen. Handhaving van de naleving van de afspraken waaronder kan worden gerecreëerd, al duidelijk vermeld op grote borden, moet beter. Toezicht & Handhaving moet daarom meer aanwezig zijn, ook al zijn de mensen van de lichtblauwe brigade op zondagavond nooit aan het werk. Alleen Groen Links kon zich niet in beide door Rotteveel aangedragen voorstellen vinden. 

Een zeer ruime raadsmeerderheid (alleen LOS en AOV zien het anders) stemde voor onderzoek naar de motieven van sporters om te stoppen met het beoefenen van hun sport. NOC-NSF constateert dat tachtigduizend mensen in Nederland zijn gestopt, driehonderdduizend doen het minder en een half miljoen mensen overweegt te stoppen. Gezien het belang van sportbeoefening voor lijf en geest wil de raad graag dat het college onderzoekt of deze ontwikkeling zich ook in Schiedam voordoet en te kijken wat eraan gedaan kan worden.

Ook komt er een voederverbod voor ‘wilde’ dieren in Schiedam. Want het voeren met brood en ander eten is misschien goedbedoeld, maar trekt plaagdieren aan, en daarvan zijn er op sommige plekken in de stad beslist te veel. Hier was alleen Alles voor Schiedam tegen.

De stad gaat de schaaktafels die nu nog in Nieuwland staan verplaatsen in de hoop dat de animo om deze edele denksport in de buitenlucht te beoefenen in andere wijken meer aanslaat. Op de Ouderenpartij na zagen alle fracties dit voorstel zitten. 

En er komen watertappunten bij in Schiedam: Denk, PvdA, D66 en VVD stelden het voor en kregen steun van de andere raadsleden, op die van AOV, Alles voor Schiedam en LOS na.

Alleen LOS en VVD zien het niet zitten waar het gaat om het voorstel om actiever in de stad te werken aan meer ‘verticaal groen’ aan gebouwen.

Een opmerkelijke motie - aan de andere kant, er is de afgelopen maanden het nodige misgegaan tussen het stadsbestuur en Woonplus - is het voorstel om ‘in kaart te brengen of er met meerdere grotere corporaties samengewerkt kan worden in Schiedam’. Het gaat dan uiteraard om wooncorporaties. Dit tegen de achtergrond dat Woonplus eigenlijk de enige corporatie is die in de stad actief is. Maar: concurrentie heeft vaak een positieve uitwerking op de markt, op het gebied van prijs, innovatie en verduurzaming, zo stelden VVD, D66, PS, AOV, LOS en CDA in een motie, die in de vergadering ook de steun kreeg van de andere fracties, op Groen Links na.

En oh ja, dan ging het ook nog over de bereikbaarheid van regelingen die armoede in de stad moeten beteugelen. Veel inwoners weten er nog steeds de weg niet naartoe te vinden. Denk en PvdA stelden daarom voor er meer communicatie tegenaan te gooien, al dat niet in samenwerking met andere partijen in de stad. Daar kon, op AOV en LOS na, niemand op tegen zijn.

Ronduit ‘lief’ is het voorstel om jongeren die volwassen worden een ‘verjaardagskaart’ te sturen, namens de Schiedamse gemeenschap. Dit omdat deze achttienjarigen veel op zich af zien komen, veel zaken die ‘geregeld’ moeten worden. Denk, VVD, PvdA en D66 kwamen met het voorstel, PS en het CDA steunde het plan, dus jongeren die volwassen worden zullen op afzienbare tijd verjaardagspost kunnen verwachten waarin hen de ‘essentiële informatie met betrekking tot hun volwassenwording’ aan de hand wordt gedaan. 

De twee voorstellen die het niet haalden? Die gingen over het toepassen van de zogenaamde 3-30-300 regel om de bewoonde omgeving meer te vergroenen (alleen D66, AOV, Groen Links en PS bleken voor) en het plan om met beeld en filmpjes mensen die Nederlands niet of slecht matig zijn de regelingen in het sociaal domein, duidelijker onder de aandacht te brengen. Het bleken de voor stemmen van AOV, CDA, Alles voor Schiedam, Ouderenpartij en Groen Links niet voldoende voor een meerderheid.