Categorieën

Service

Rapportage: 'Schiedammers bewegen vaak niet genoeg'

Rapportage: 'Schiedammers bewegen vaak niet genoeg'
Gezond

Rapportage: 'Schiedammers bewegen vaak niet genoeg'

  • Redactie
  • 23-01-2023
  • Gezond
Rapportage: 'Schiedammers bewegen vaak niet genoeg'

SCHIEDAM - Er is een eerste meting bekend van de gezondheid van Schiedammers sinds de Coronapandemie: een rapportage van de monitor gezondheid, bewegen en sport 2022. De uitkomsten van de monitor geven inzicht in de leefstijl en het beweeg- en sportgedrag van Schiedammers en hun mening over het aanbod op dit vlak.

In een brief van het College van B&W aan de gemeenteraad is te lezen: "De Coronamaatregelen in de afgelopen jaren hebben een groot effect gehad op de gezondheid en ook op mogelijkheden voor bewegen en sporten. Deze monitor is een eerste meting sinds de pandemie. In de komende periode zullen we dan ook onderzoeken hoe we op basis van de resultaten meer richting kunnen geven aan de inzet op gezondheid en bewegen. Ongeveer driekwart van de Schiedammers beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed. Ten tijde van de coronacrisis bedroeg dit percentage 59 procent. De ervaren gezondheid van de Schiedammers is daarmee weer redelijk op het niveau van voor de pandemie. Wel zien we dat slechts 24 procent van alle Schiedammers voldoet aan de Beweegrichtlijnen, een nieuwe, landelijke norm voor de mate waarin en wijze waarop inwoners moeten bewegen. Schiedammers bewegen vaak niet genoeg en doen te weinig botversterkende oefeningen om te voldoen aan de richtlijn. Daarnaast doet maar een hele kleine groep Schiedammers voldoende balansoefeningen. Gelulddg geeft 65 procent van de Schiedammers aan het komende jaar meer te willen gaan bewegen ofsporten. Daarmee is de potentie om meer Schiedammers in beweging te krijgen groot. We zullen de uitkomsten gebruiken om de inzet verder toe te spitsen op de Schiedamse behoefte van vandaag."