Categorieën

Service

Rotary wil bijdragen aan groter lokaal milieubesef

Rotary wil bijdragen aan groter lokaal milieubesef
Nieuws

Rotary wil bijdragen aan groter lokaal milieubesef

  • Kor Kegel
  • 12-06-2021
  • Nieuws
Rotary wil bijdragen aan groter lokaal milieubesef

Op de Korte Havenbrug staan Hans Elenbaas, Renk Ruijter, Ilonka Barkeij, Michel van de Groenendaal, Jan van Rij en Rob van Duijnen. Onder op de supboards staan Julian en Thijmen Vollebregt, Andrea Vollebregt, Elise Allart, Sharmila van der Elst en Manja van de Plasse. Foto: Sandra Jumelet


SCHIEDAM – Het is niet zomaar om Rotary onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Het zou niet nodig zijn, want niet iedereen kan zomaar lid worden. Dat de Rotarians zich onlangs toch opvallend in actie lieten zien, was veel meer bedoeld om bij te dragen aan de milieubewustwording. Rotary blijft waar mogelijk nationale en internationale projecten steunen, maar de lokale focus is bepaald sterker geworden.  

In het Prinses Beatrixpark was Rotaryclub Schiedam vorige week bezig om het plastic afval te verwijderen. In de Schiedamse binnenstad waren het de leden van Rotaryclub Schiedam de Veste die in de weer waren om vooral de Schie, Korte Haven en Lange Haven van plastic vervuiling te verlossen. Daarvoor werden supboards ingezet; zo konden ze er op het water makkelijker bij. 

De End Plastic Soup-campagne is een jaarlijks terugkerend evenement in Rotary Nederland en daar deden de twee Schiedamse clubs enthousiast aan mee. In buurstad Vlaardingen werd door de lokale Rotaryclub de Westwijk aangepakt. Wereldwijd waren er 1,2 miljoen leden van Rotary mee bezig.  

Het was een succesvolle actie, want de ondersteuning van Irado was noodzakelijk om al het verzamelde plastic afval af te voeren. De reinigingsdienst zette daarvoor de vuilniswagens in. “Het toont aan hoe vreselijk veel plastic er in het milieu terechtkomt, alleen al in ons eigen mooie Schiedam”, zegt Chris Coppens, pr-functionaris van Schiedam de Veste. 

Rotary is drie jaar geleden met het initiatief End Plastic Soup gestart om duidelijk te maken dat het een groeiend mondiaal probleem is. “Willen we onze aarde op langere termijn leefbaar houden, dan moeten we het zwervende plastic opruimen en voorkomen dat er nog meer plastic bij komt. Dieren in en om het water raken verstrikt en stikken in het plastic afval, niet alleen in de oceanen, maar ook in meren, rivieren en op het land. Plastic breekt niet af en lost niet op, maar valt uiteen in kleine stukjes. Vissen eten het op en zo krijgen wij het op ons bord”, zegt Rotary. 

“De bron van al dat plastic zijn de plastic (drink)verpakkingen, boterhamzakjes en tasjes, die wij veel te veel gebruiken en dan nota bene op straat gooien. De wind doet de rest. Plastic komt in het water en via de kanalen, grachten en rivieren in de zee terecht. Het gaat om ruim 12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per jaar in de oceanen belandt. Dit getal neemt helaas alleen maar verder toe met desastreuze gevolgen voor het leven op aarde.”  

Een week eerder was Rotaryclub Schiedam de Veste ook al met een milieuactie bezig. In het Natuur- en Milieu-educatiecentrum aan de Harreweg bouwden de leden een aantal insectenhotels, enkele om in de eigen tuin te zetten, maar andere om te schenken aan Stichting Net Niet Genoeg in Schiedam. Voor de bouw van de insectenhotels werden materialen gebruikt die anders bij het huisvuil waren beland. Het bouwen van de bijen- en insectenhotels was een initiatief van de commissie duurzaamheid van de Rotaryclub.