Categorieën

Service

Samen zorgen voor veel taalkennis

Samen zorgen voor veel taalkennis
Onderwijs

Samen zorgen voor veel taalkennis

  • Advertorial
  • 29-05-2023
  • Onderwijs
Samen zorgen voor veel taalkennis

Monique van de Minkelis: "Als je met zijn allen taal belangrijk vindt, dan is het ook fijn dat er mensen zijn die zich daarmee bezig willen houden."


SCHIEDAM - Monique van de Minkelis is leerkracht op De Violier. Ze is gevraagd om de Netwerkkring Taalcoördinatoren te organiseren. Binnen deze, zoals ze het zelf noemt, Taalwerkgroep wordt kennis verzameld voor heel Stichting Primo. Monique zit de vergaderingen voor. Zij verzamelt informatie – de net geïntroduceerde Taalonderwijsscan komt zeker ter tafel – en houdt zo de boel op gang.

Monique van de Minkelis vertelt: “Alle leerkrachten die naar die vergadering toe komen, hebben affiniteit met taal en/of lezen. Alle scholen binnen Stichting Primo zijn vertegenwoordigd. Binnen onze bijeenkomsten zullen we elkaar informeren en discussiëren we over wat er belangrijk is in ons taalonderwijs. Dit kunnen we weer meenemen naar onze eigen scholen en ons eigen team. Dus het is een wisselwerking van kennis inbrengen in de groep en weer terug naar de scholen. Zodat het onderwijs naar de kinderen goed op orde komt en blijft. Dat is het doel van de Taalwerkgroep.”

Taalvisie

De Taalwerkgroep gaat gezamenlijke interesses inventariseren. Maar eerst wordt bekeken wat de visie is op taalonderwijs binnen de stichting om daar een gemeenschappelijke visie van te maken. De visie op taal van Primo, die elke school dan weer specifieker kan maken. “We onderzoeken binnen de Taalwerkgroep of we op dezelfde manier naar taal kijken. En dat schept duidelijkheid. Het kan ook zijn dat we samen op onderzoek uitgaan, een cursus volgen of (elkaars) scholen bezoeken en elkaar bevragen. Zo hopen we elkaar sterker te maken in ons taal- en leesonderwijs.”

Inspirerende samenwerking

Het is goed dat Primo aandacht heeft voor taalonderwijs. In alle artikelen en onderzoeken valt immers te lezen dat taal en lezen achteruitgaan, en dat het taalonderwijs aandacht nodig heeft. “Als je met zijn allen taal belangrijk vindt, dan is het ook fijn dat er mensen zijn die zich daarmee bezig willen houden. Het is prettig dat we daar de gelegenheid voor krijgen en dat het initiatief genomen is, zo kunnen we elkaar scherp houden. Ik vind dat wel heel inspirerend dat we dat kunnen doen met elkaar.”

Nieuw instrument

Daarnaast is de Taalonderwijsscan onlangs geïntroduceerd. Monique van de Minkelis is enthousiast: “De makers hebben gekeken hoe leerkrachten meer kennis kunnen krijgen in de klas, en daarvoor hebben ze met leesspecialisten, logopedisten, NT2-leerkrachten en taalspecialisten om de tafel gezeten. Via een vragenlijst kun je achter eventuele blinde vlekken komen in je onderwijs, maar het kan ook een startpunt zijn van het onder de loep nemen van je taalbeleid binnen de school. Er komen praktische tips, kwaliteitskaarten en wetenschappelijke artikelen naar voren die je dan kunt gebruiken.”

De lancering van de Taalonderwijsscan heeft op 8 februari plaatsgevonden, en verschillende mensen vanuit Stichting Primo waren erbij. “De taalscan komt ook terug in ons Taalwerkgroep-overleg. De taalscan kan heel helpend zijn om te bepalen wat we zien binnen ons onderwijs. Of wij nog de goede dingen doen, of dat we in de praktijk dingen aan zouden kunnen passen. Hebben we voor dit onderwerp meer kennis nodig? Zo kun je kijken hoe je er zelf voor staat en hoe je collega ervoor staat. Een heel leuk instrument om met elkaar te kijken naar en te praten over je onderwijs. Je vindt er onderwerpen in als meertaligheid, taalontwikkeling, logopedie en leesbegrip, waarbij je als leerkracht of onderwijsprofessional naar het hele scala kunt kijken of specifiek naar één bepaald onderdeel. Heel praktisch en laagdrempelig dus. Niet alleen op de scholen, het komt ook zeker terug bij de Taalwerkgroep.”

‘De taalwerkgroep is een mooie motor van doorpakken van dingen en eventueel veranderingen doorvoeren

Kennis

Zowel de Taalwerkgroep als de Taalonderwijsscan zijn mooie initiatieven waarbij het vooral gaat om kennis vergaren, delen en uitwisselen. “Het gaat erom dat iedereen in de klassen de goede dingen met de kinderen doet. Met elkaar, vooral in zo’n Taalwerkgroep, kun je dingen opzetten of elkaar bevragen en van elkaar kan leren. Die Taalwerkgroep is een mooie motor van doorpakken van dingen en eventueel veranderingen doorvoeren als dat nodig is, en de Taalonderwijsscan helpt daarbij. Omdat de Taalonderwijsscan een instrument is waarin het fijn is om de nieuwste inzichten in te zetten, dus we zullen als Taalwerkgroep ook daar de input voor geven.”

Taalonderwijsscan

Met de scan – gratis beschikbaar op www.taalonderwijsscan.nl – kunnen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en taalspecialisten aan de slag om hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het taalprogramma door te lichten en eventuele blinde vlekken te herkennen en te verbeteren. De uitkomsten van de scan kunnen een begin- en uitgangspunt zijn voor het taalbeleid op scholen en de voor- en vroegschoolse educatie. De scan is samengesteld op basis van wetenschappelijke inzichten, good practices en de kennis en ervaring van zowel specialisten als professionals.

Stichting Primo Schiedam

Burgemeester van Lierplein 77, Vlaardingen

Meer over Stichting Primo Schiedam →