Categorieën

Service

Schiedam slaat miljoen voor armoedebestrijding af

Schiedam slaat miljoen voor armoedebestrijding af
Nieuws

Schiedam slaat miljoen voor armoedebestrijding af

  • Redactie
  • 10-06-2022
  • Nieuws
Schiedam slaat miljoen voor armoedebestrijding af

De aanpak in Zaanstad in kort bestek


SCHIEDAM - Gewoon Geld Geven. Dat is een project dat precies doet wat het zegt: geld geven. Een initiatief van het Kansfonds, dat wordt overgenomen door het Fonds Schiedam Vlaardingen. Maar Schiedam doet niet mee. En daarmee honderdvijftig Schiedamse gezinnen niet.

"Stel je voor dat het armoedeprobleem in ons land wel degelijk is op te lossen. Gewoon door te doen wat nodig is", zo legt het Kansfonds uit. Als gebrek aan geld gezinnen kansarm maakt, dan is geld geven de beste aanpak om mensen kansen te geven. Plus: het toont vertrouwen. Tenslotte weten mensen over het algemeen zelf het best hoe zij 'hun kansen kunnen keren'. Gewoon Geld Geven wil gezinnen in Nederland die in armoede leven uit de onzekerheid en zorgen trekken. Door te geven waar het ze aan ontbreekt: geld. "Ze kunnen zelf bepalen waar ze het geld aan besteden, omdat zij het beste weten waar het gezin behoefte aan heeft. Een oplossing die simpel en vernieuwend is en uitgaat van een positief mensbeeld", aldus het Kansfonds. In onder meer Zaanstad is al ervaring opgedaan met dit project.

Het Fonds Schiedam Vlaardingen ziet die aanpak zitten en benaderde halverwege vorig jaar het Schiedamse college van B&W. "Om gezamenlijk het onderzoeksproject ‘Gewoon Geld Geven’ uit te voeren", zo laat het college de raad weten. "Het betreft een project waarin wordt onderzocht wat het doet met Schiedammers die in armoede leven als zij onvoorwaardelijk extra geld krijgen."

Het antwoord van B&W zal directeur John Massaar van het fonds, en zijn collega's, verbaasd hebben. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij, als demissionair college, hierover geen positief besluit kunnen nemen."

In een toelichting op dit oordeel aan het fonds schrijft B&W dat 'de bereidheid om ruim een miljoen euro te investeren ons enthousiast maakte voor samenwerking'. Er werden gesprekken gevoerd, door zowel ambtenaren als bestuurders met het fonds, en die deden de twijfel over deelname toenemen. "Wij realiseren ons dat we wellicht verwachtingen gewekt hebben die we nu niet waarmaken. Dat betreuren wij."

De belangrijkste overwegingen van het college om te besluiten te bedanken voor de eer ligt behalve het feit dat het in de ogen van de huidige wethouders en burgemeester een dergelijk grote impact heeft dat zij er zelf niet over kunnen besluiten, maar dat het nieuwe college dat moeten, vooral in inhoudelijke zorgen over het project. Dat had als insteek om honderdvijftig gezinnen twee jaar lang honderdvijftig euro te verstrekken.

"Ondanks de begeleiding tijdens en na afloop van het project door het fonds maken we ons zorgen over het risico dat deelnemers aan het extra bedrag gaan wennen en in problemen komen als perspectief op structurele voortzetting ontbreekt." Dat zou zelfs ook - in mindere mate - kunnen gelden voor de  mensen in de controlegroep, het gaat immers ook om een onderzoek. Die deelnemers zouden een kleine vergoeding krijgen voor hun deelname. Verder vindt het college het zorgelijk dat niet alle Schiedammers in het project bedeeld kunnen worden, en er zo dus '(rechts)ongeljkheid tussen Schiedammers' ontstaat.

Bovendien is een onderzoek volgens B&W niet nodig om te weten dat 'de hoogte van de huidige bijstand onvoldoende is en dat dit stress veroorzaakt'. Een andere overweging om Gewoon Geld Geven niet in Schiedam te gaan doen ligt volgens B&W in het feit dat om het project te kunnen uitvoeren, de hoogte van het bedrag dat mensen met een bijstandsuitkering mogen bijverdienen, moet worden verhoogd tot € 1800,-. "Hierdoor krijgen iets meer Schiedammers toegang tot de bijstand. De vergoeding voor de deelnemers aan de controlegroep wordt wettelijk meegeteld als inkomen en kan daarmee een nadelig effect hebben op de hoogte van het uitkeringsbedrag en de belastingaangifte."

Verder had de gemeente het geld niet om het project te draaien. "Deze middelen zijn niet beschikbaar in de begrotingen van de gemeente en SOW", aldus B&W. "De kosten voor de communicatie en de betrokkenheid van de wijkondersteuningsteams zijn hierin nog niet meegenomen." Het fonds had als voorwaarde gesteld dat deze kosten de bijdrage van de gemeente in het project zijn. Behalve het geld zijn ook de mensen ervoor er niet: "De gemeente en Stroomopwaarts hebben de afgelopen periode veel extra taken gekregen in verband met de afhandeling van de toeslagenaffaire, de nasleep van de Tozo- en Tonk-regelingen, de energietoeslag en de gevolgen van de Oekraïnecrisis. Gewoon Geld Geven is een project wat (sic) erbij komt en de druk verder verhoogt."

Het college spreekt uit graag het gesprek met het fonds aan te gaan over hoe gezamenlijk te werken aan het structureel tegengaan van armoede in Schiedam.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing nog aangevuld.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Schiedamseweg 53, Vlaardingen

Meer over Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. →