Categorieën

Service

Fracties: wil het college wel Gewoon Geld Geven?

Fracties: wil het college wel Gewoon Geld Geven?
Politiek

Fracties: wil het college wel Gewoon Geld Geven?

  • Redactie
  • 28-12-2022
  • Politiek
Fracties: wil het college wel Gewoon Geld Geven?

SCHIEDAM - Fracties uit de Schiedamse gemeenteraad leggen zich niet neer bij het niet-deelnemen van Schiedam aan het project Gewoon Geld Geven.

AOV, Ouderenpartij en Groen Links willen van het college opheldering over een aantal vragen die prangend blijven, nu zij enkele dagen het afwijzende besluit van B&W op zich in hebben laten werken. 

Vorige week meldde het college af te zien van deelname aan Gewoon Geld Geven (zie hier). Het Fonds Schiedam Vlaardingen eo. was bereid om een miljoen euro, 'na doorvragen van collega Kylickaya zelfs 1,6 miljoen', beschikbaar te stellen voor armoedebestrijding in Schiedam. Gewoon Geld Geven is een initiatief van het Kansfonds en de Hogeschool Amsterdam, bedoeld als onderzoeksproject. Hun idee was honderdvijftig Schiedamse gezinnen twee jaar lang honderdvijftig euro per maand te geven. Zonder enige voorwaarde. Er zou een controlegroep van 375 mensen in het onderzoek worden betrokken, die geen geld krijgt. Uit hoe verschillend beide groepen financieel zouden functioneren, zouden lessen voor de armoedebestrijding te trekken moeten zijn.

De drie partijen snappen niet hoe het bestaat dat het college opgeeft te hoge kosten van de uitvoering te verwachten, terwijl die kosten niet concreet te benoemen zijn. "Dat geldt voor veel projecten", zo schrijven de drie in schriftelijke vragen aan het college. "Maar hoe komt het nou dat u voor dit project ook niet in staat bent om een raming te maken? Zou u zich voor kunnen stellen dat deze vooronderstelde onmacht door anderen als onwil zou kunnen worden geïnterpreteerd?"

Behalve de hoge uitvoeringskosten is ook de beschikbare (mens)capaciteit bij Stroomopwaarts, dat Gewoon Geld Geven praktisch zou moeten uitvoeren, een argument van B&W om niet mee te doen. "Al eerder bij een voorstel om de grenzen voor giften voor bijstandsgerechtigden bij te stellen, werd het argument van de capaciteitsproblemen bij Stroomopwaarts opgevoerd. Toen de gemeenteraad toch besloot om die grens te verhogen, trad de betrokken wethouder niet af omdat het onuitvoerbaar was. Blijkbaar kon / kan het toen wel", aldus de drie fracties. "Kunt u zich voorstellen dat het argument van het capaciteitsprobleem bij Stroomopwaarts op deze manier een beetje de status van Haarlemmerolie krijgt? Als je iets niet wil, gebruik je het als argument en als het niet werkt, gaat iedereen over tot de orde van de dag. Kunt u daarom het capaciteitsprobleem bij Stroomopwaarts voor wat betreft dit project kwalitatief en kwantitatief nader onderbouwen?"

De gemeente Zaanstad doet wel mee met Gewoon Geld Geven. Logische vraag van de fracties: "Kunt u aangeven welke afweging(en) de gemeente Zaanstad heeft gemaakt om tot een andere conclusie dan de gemeente Schiedam te komen en wel door te gaan met dit project?"