Categorieën

Service

'Nee', zegt B&W tegen Gewoon Geld Geven

'Nee', zegt B&W tegen Gewoon Geld Geven
Nieuws

'Nee', zegt B&W tegen Gewoon Geld Geven

  • Redactie
  • 22-12-2022
  • Nieuws
'Nee', zegt B&W tegen Gewoon Geld Geven

SCHIEDAM - Schiedam gaat niet ‘Gewoon Geld Geven’. B&W van de stad heeft, na veel plussen en minnen, besloten af te zien van deelname aan het project.

Dat had tot doel armoede te bestrijden door mensen geld te geven, vanuit de gedachte dat zij zelf het best weten hoe dit in te zetten om hun zorgen te verkleinen.

Afgelopen half jaar is over het project gesproken binnen het gemeentebestuur en met partijen die het voorstel voor Gewoon Geld Geven deden, te weten het Kansfonds en Fonds Schiedam Vlaardingen eo.. Hun voorstel was honderdvijftig Schiedamse gezinnen twee jaar lang honderdvijftig euro per maand te geven. Zonder enige voorwaarde. Ook Stroomopwaarts was, als uitvoeringsorganisatie, betrokken bij de plannenmakerij.

Gewoon Geld Geven is opgezet als onderzoeksproject. Kansfonds werkt daartoe samen met de Hogeschool Amsterdam. Er zou een controlegroep van 375 mensen in het onderzoek worden betrokken, die geen geld krijgt. Uit hoe verschillend beide groepen financieel zouden functioneren zouden lessen voor de armoedebestrijding te trekken moeten zijn. 

Zie ook deze artikelen, uit juni en oktober.

Het college noemt drie redenen waarom het definitief afziet van deelname: de relatief hoge uitvoeringskosten, de uitvoerbaarheid en het ontbrekende inzicht in de risico’s voor de deelnemers.

Die kosten om het te geven geld bij de mensen te krijgen zijn volgens B&W ongeveer de helft van de bedragen die de deelnemers beschikbaar krijgen. “De uitvoeringskosten bij reguliere dienstverlening van Stroomopwaarts liggen veel lager. Bij de energietoeslag wordt bijvoorbeeld dertienhonderd euro per huishouden verstrekt en zijn de uitvoeringskosten vijftig euro per afgehandelde aanvraag.”

Het Fonds Schiedam Vlaardingen eo. was bereid een miljoen bij te dragen aan het project, maar wil dit geld niet steken in de uitvoeringskosten van de gemeente en Stroomopwaarts. Die worden geschat op 577.800 euro voor twee jaar. Die kosten zijn nergens in de gemeentelijke begroting gebudgetteerd. “De kosten voor de communicatie en de ondersteuning en begeleiding vanuit de wijkondersteuningsteams zijn hierin nog niet meegenomen.” Op die kosten is moeilijk een prijskaartje te plakken, aldus het college. 

Een andere factor om te besluiten af te zien van deelname is voor Schiedam het feit dat Stroomopwaarts niet zit te wachten op extra werk. “De gemeente en Stroomopwaarts hebben de afgelopen twee jaar veel extra taken gekregen. Hierbij valt te denk aan het Meldpunt Toeslagenaffaire en de steunmaatregelen voor ondernemers ten tijde van Corona. Daarnaast liggen er bij de gemeente en Stroomopwaarts nog enkele taken als gevolg van de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Deze taken blijven voorlopig in 2023 nog wel aanwezig, wellicht zelfs nog langer.” De medewerkers die Gewoon Geld Geven mogelijk zouden moeten maken hebben het dus gewoon te druk. B&W: “Wij hebben de zorg dat uitbreiding van de taken gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de reguliere dienstverlening en voor de kwaliteit van de extra taken die reeds uitgevoerd worden door de gemeente en Stroomopwaarts.”

De gemeente Zaanstad doet wel met het project mee en is bezig met de voorbereiding op het onderzoeksproject. Dat doet zij al anderhalf jaar. “Uit gesprekken blijkt dat zij op dit moment, door de complexiteit ervan, niet alle lokale wetgeving hebben aangepast”, stelt B&W van Schiedam nu.  “Deze aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de doelgroep niet aan de ene kant er financieel op vooruit gaat, maar aan de achterkant het recht op bepaalde voordelen zoals kwijtschelding verliest.”

De gemeente Zaanstad begint in februari met een kleine groep deelnemers van 45 gezinnen als deelnemer en acht gezinnen in de controlegroep. Dit als proef vooruitlopend op het grote onderzoeksproject. “Hierin moet nog worden ervaren welke drempels de gemeente nog meer moet wegnemen alvorens zij kunnen starten met de volledig beoogde doelgroep van het onderzoek. Daar de gemeente Zaanstad nog niet alles heeft ingeregeld en eerst nog in de pilot moet ervaren waar zij nog tegenaan gaan lopen, biedt dit ons nog onvoldoende zicht op de risico’s voor de doelgroep.”

Daarom: ‘nee’, aldus B&W. Uiteraard onder dankzegging aan het Kansfonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen eo. vanwege hun initiatief en betrokkenheid ‘om armoede in onze stad te bestrijden’. Dat zegt het college ‘zeer te waarderen’. “Steeds meer inwoners zullen met hun huidige inkomen en sterke inflatie niet rondkomen, wat ten koste gaat van hun gezondheid en participatie in de maatschappij.” Graag wil het college daarom blijven spreken met de partijen over de mogelijkheden om armoede structureel tegen te gaan.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Schiedamseweg 53, Vlaardingen

Meer over Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. →