Categorieën

Service

Schrappen stops intercity uitruil om stops sprinter te behouden

Schrappen stops intercity uitruil om stops sprinter te behouden
Nieuws

Schrappen stops intercity uitruil om stops sprinter te behouden

  • Redactie
  • 25-01-2024
  • Nieuws
Schrappen stops intercity uitruil om stops sprinter te behouden


SCHIEDAM - De vijfde en zesde stop ieder uur van een intercity op station Schiedam op werkdagen vervalt, omdat het gemeentebestuur en anderen vasthielden aan een vijfde en zesde sprinter (stoptrein) ieder uur op spoor 5 in de Jeneverstad. 

B&W van Schiedam spraken eerder een ‘onacceptabel’ uit toen de NS de vijfde en zesde sprinter per uur tussen Den Haag en Dordrecht wilde schrappen. Deze stap kwam naar voren tijdens het maken van nieuwe concessieafspraken tussen het rijk en de spoorvervoerder. Daarop heeft de NS voorgesteld wel de sprinter zes keer per uur te laten rijden, maar dan de stop van de vijfde en zesde intercity te schrappen. “Hiermee wordt de keerprocedure op Rotterdam Centraal voor intercity’s van en naar Leiden verkort en kan de inzet van een extra trein worden uitgespaard”, schrijft het college aan de Schiedamse raad. 

Het schrappen van treinen en stops is nodig vanwege ‘een financieel verlies’ op de dienstverlening tussen Den Haag en Rotterdam. Dit terwijl er juist wordt gewerkt om de spoorcapaciteit tussen met name Rijswijk en Rotterdam uit te breiden zodat er plek is voor zes intercity’s en zes sprinters per uur.

“Het spreekt voor zich dat we als Schiedam willen vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken rond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer”, zo stelt B&W van Schiedam. Dat programma gaat in 2025 in, met dus genoemde frequentie van stop- en sneltreinen. “Zeker gelet op de belangen van de verstedelijking, regionale bereikbaarheid en de nu lopende investeringen in de capaciteit van de Oude Lijn. Hiervoor zijn echter wel tijdelijk extra middelen vanuit het rijk noodzakelijk.”

Het Schiedamse college steunt een brief van de provincie en de metropoolregio aan staatssecretaris Vivianne Heijnen. “Daarnaast heeft portefeuillehouder Frans Hamerslag de NS- regiodirecteur tijdens een bestuurlijk overleg op 8 december gevraagd om tekst en uitleg bij de maatregelen. In dit bestuurlijk overleg hebben we er op aangedrongen om op zo kort mogelijke termijn inzicht te verschaffen in de duur van de maatregel.”

Een datum waarop de vijfde en zesde intercity in het uur wel weer zullen stoppen in Schiedam kan volgens B&W nu nog niet worden genoemd. “Wel is afgesproken om de ontwikkelingen in reizigersaantallen en woningbouw gezamenlijk te blijven monitoren om met het vervoeraanbod op de Oude Lijn aan te kunnen sluiten bij actuele ontwikkelingen.”

Burgemeester en wethouders stellen dat ze het tijdelijk doorrijden van genoemde intercity’s beschouwen als ‘een voor Schiedam onaangename, maar voor nu onvermijdelijke noodmaatregel voor de korte termijn’. Metropoolregio en provincie spreken zich in de brief aan Heijnen in zelfde bewoordingen uit: "We beschouwen het voorstel voor de oplossing in de IC-bediening op Schiedam Centrum als een suboptimale noodmaatregel voor de korte termijn."