Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de VVD

Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: de VVD
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de VVD

  • Kor Kegel
  • 03-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: de VVD

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van de VVD-Schiedam.

VVD-programma: in tien jaar tijd zevenduizend huizen erbij

SCHIEDAM - Van veiligheid kun je nooit genoeg hebben. Maar er is geld voor nodig en daar is niet genoeg van. Het VVD-verkiezingsprogramma begint met de boodschap dat we voor een leefbaar Schiedam keuzes moeten maken. Een opvallende keuze voor de reeds dichtbevolkte stad is dat er in tien jaar tijd zevenduizend woningen moeten worden gebouwd. Zesduizend als toevoeging aan de woningvoorraad en duizend ter vervanging van verouderde huurwoningen door nieuwbouw.

Tegelijk wil de VVD vergroening. En ook weet de VVD dat de ruimte schaars is. Dus moeten we slim samenwerken. Gemeente en bewoners kunnen samen zorgen voor groenvoorziening, hoe klein dan ook. Maar waar de nieuwbouw moet komen en waar die groene plekjes moeten komen, dat staat niet in het programma, want het gemeentebestuur moet daarover eerst in gesprek gaan met de Schiedammers.

De VVD wil Schiedam aantrekkelijk houden voor iedereen die hier wil wonen en ondernemen. Bloeiende sportverenigingen, ruimte voor cultuur, een goed onderhouden openbare ruimte met plek voor de auto én een bruisende binnenstad: dat zijn zaken die ertoe doen. Het programma van de VVD heet: ‘De kracht van Schiedam’. De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop.

Daarom wil de VVD dat je direct een persoon aan de lijn krijgt als je de gemeente belt en niet een tijdrovend keuzemenu.  De VVD vindt het normaal dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. “Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.”

Ambtelijke taal moet begrijpelijk worden: “We zetten de Schiedamse Taalambassadeurs in als testpanel ter beoordeling van dat taalgebruik.

De service van de gemeente moet beter: “We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten. Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.”

Subsidies

De VVD wil dat de gemeente de Schiedammers informeert over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies. 

Als voorwaarde voor subsidies voor culturele voorzieningen verwacht de VVD dat de aanvragers zelf ook zorg dragen voor een deel van de inkomsten en dat ze bijdragen aan een maatschappelijk doel.

De VVD ondersteunt organisaties die integratie bevorderen. “Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen.” 

Even los van subsidies, maar nu het toch gaat om te grote gerichtheid op de eigen cultuur: verderop in het programma schrijft de VVD dat ambtenaren en medewerkers van de wijkondersteuningsteams worden opgeleid om huwelijksdwang te herkennen.

Wonen

De VVD wil dat inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden in Schiedam. Een levensloopbestendig huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders, ziet de VVD. “Op dit moment is de woningnood in Schiedam nog altijd hoog. Wij willen dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden met name in het midden- en hogere segment, zodat iedereen wooncarrière kan maken in eigen stad!”

De VVD is voor strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. De gemeente moet een dwangsom opleggen aan vastgoedeigenaren als panden verpauperen door weinig of geen onderhoud.  “We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad.”

Wanneer er in Schiedam personeelstekorten zijn bij vitale beroepen, zoals agenten en verpleegkundigen, krijgen zij  voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

De VVD geeft prioriteit aan ophoging van verzakte straten en buurten en aan herstel van de riolering. Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater.

Anticiperend op de op handen zijnde Omgevingswet wil de VVD de welstandscommissie afschaffen. Als bewoners hun buurt schoon houden, mag de afvalstoffenheffing omlaag. Kleine huishoudens moeten minder afvalstoffenheffing betalen dan grote huishoudens. De onroerende-zaakbelasting (OZB) mag niet omhoog en moet juist zodra de gemeente financiële ruimte heeft omlaag. 

Verkeer

De VVD wil een betere ontsluiting van Schiedam-Noord. Met de toegezegde aanleg van een dubbelspoor komt een volwaardig station Kethel in zicht. Dan staat er een foutje in het programma. De VVD vindt een verbindingsweg vanaf de Doenkade naar de Matlingeweg noodzakelijk voor een goede ontsluiting van Schiedam-Noord. Maar bedoeld zal zijn een verbindingsweg van de ’s-Gravelandseweg naar de Matlingeweg die op de Doenkade uitkomt.

De rotonde Zwaluwlaan moet een bypass krijgen. De VVD is ook voor een ringlijn van bussen die de Schiedamse wijken verbinden.

“Wij zijn geen fan van betaald parkeren, maar we sluiten niet uit dat dit onder bepaalde omstandigheden per gebied, wijk of straat beoordeeld, toch moet worden ingevoerd. Als dit het geval is willen wij dat de inkomsten daaruit worden geïnvesteerd ten behoeve van de auto. Niet alleen bij OV-knooppunten, maar ook bij bus- en tramhaltes zijn stallingen of parkeerplekken noodzakelijk.”

Een bijzonder standpunt, dat zeer ongebruikelijk is in de havenstad Rotterdam, is dat in Schiedam in de spitsuren het autoverkeer voorrang krijgt op de scheepvaart.

Energie

“Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas beschikbaar is. Wij willen geen extra windturbines in Schiedam.”

“Er is in potentie een groot oppervlak aanwezig in Schiedam voor het plaatsen van zonnepanelen; op de platte daken van bedrijfspanden, op woningen en gemeentelijk vastgoed. Wij willen dat de gemeente hieraan prioriteit geeft.”

De Schiedamse VVD is voor een kerncentrale op de Maasvlakte. Het mag ook een thoriumcentrale zijn. “Wij zijn voor het afnemen van kernenergie vanuit binnen- en/of buitenland.”

Binnenstad

De VVD wil de oude binnenstad koesteren, “maar laten we niet de illusie hebben dat de Hoogstraat terugkeert naar de populaire winkelstraat die het ooit was. Mensen gaan sneller naar Rotterdam om te winkelen of ze kopen online. De Hoogstraat moet een levendigere straat worden. Winkels hebben er baat bij geconcentreerd te worden op de Broersveld, Broersvest, Lange Kerkstaat en Nieuwe Passage.”

De VVD spreekt dus van de Broersveld, niet van het Broersveld.

Een parkeervoorziening aan de westzijde van de binnenstad vind de VVD noodzaak. Het autoluwer maken van de binnenstad kan alleen als deze extra parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De entree van de stad moet aantrekkelijker worden. Herontwikkeling van de ruimte tussen Theater aan de Schie en Broersvest biedt de kans op een verbeterde entree.”

Watertoeristen moeten gratis kunnen doorvaren als de bruggen voor hen worden geopend.

“Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, zolang zij rekening houden met de natuur. De toeristenbelasting houden we zo laag mogelijk. Met de inkomsten daarvan verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.”

Economie

De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. De rekeningen voor deze opdrachten worden door de gemeente binnen dertig dagen betaald, wil de VVD. 

“Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Een vergunning voor zes tafeltjes of minder is niet meer nodig.”

“Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht. 

“Winkelcentrum Spaland is voor veel mensen belangrijk. Gratis parkeren blijft. We willen dat het winkelcentrum een upgrade krijgt. Dat gaat de gemeente aanpakken samen met de ondernemers en verhuurders. Het Bachplein wordt verder ontwikkeld; wonen en winkelen gaat hier gecombineerd worden. Op het Bachplein komen woningen voor ouderen, met ondersteuning. Winkelcentrum Spaland kan nog aantrekkelijker gemaakt worden door het toevoegen van koffiebarretjes, restaurants en een parkje. Door meer groen te integreren bij de upgrade krijgt het winkelcentrum een compleet nieuwe uitstraling.”

Agrarische ondernemers en uitzendbureaus krijgen de ruimte om (seizoen)arbeiders op een behoorlijke manier te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast, zegt de VVD, die dat ook wil voor andere sectoren, zoals seizoentoerisme en de maakindustrie. 

Sport

“Schiedam staat helaas onderaan de landelijke sportlijstjes, terwijl we prachtige verenigingen en accommodaties hebben en een breed sportaanbod. Daarom doen we er alles aan om iedereen de mogelijkheid te bieden om een sport te beoefenen. Zeker nuonze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.”

“Zwemmen is gezond, maar is ook voor kinderen belangrijk om te leren. Daarom moet er voldoende zwemwater zijn in Schiedam. Dat wil niet zeggen dat we twee volwaardige zwembaden in stand moeten houden. Samenwerking met Vlaardingen om één groot zwembad te realiseren behoort tot de mogelijkheden.

Criminaliteit

“Door zichtbare en bereikbare wijkagenten gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen. Daarbij zetten we in op patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.”

“Opgevoerde scooters moeten uit het straatbeeld verdwijnen omdat ze gevaarlijk zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De gemeente moet hiertoe frequenter controles houden en opgevoerde scooters afpakken. In Schiedam hebben we als een van de eerste gemeenten een messenverbod ingevoerd in de openbare ruimte. De gemeente Schiedam gaat straatintimidatie actief aanpakken.”