Categorieën

Service

Windmolen(s) in Schiedam van de baan

Windmolen(s) in Schiedam van de baan
Politiek

Windmolen(s) in Schiedam van de baan

  • Redactie
  • 28-12-2022
  • Politiek
Windmolen(s) in Schiedam van de baan

Visualisatie van de windmolen op Vijfsluizen door Energiek Schiedam


SCHIEDAM - Windmolens lijken definitief van de baan in Schiedam. B&W heeft besloten niet langer werk te maken van het bijstaan van gegadigden die in de stad een turbine willen bouwen. 

Dat is een streep door de rekening van dergelijke partijen, die voor de vergunningverlening van het stadsbestuur afhankelijk zijn. Zoals de combinatie Schiedams Energie Collectief/Energiek Schiedam (SEC/EC), die sinds een kleine tien jaar bezig is met overleg en onderzoeken om tot een turbine te komen op Vijfsluizen, in of bij het getijdenwater tussen de Karel Doormanweg en de snelweg A4. Zie onder meer dit artikel en dit artikel, waarin de plannen zeer concreet uit de doeken worden gedaan. SEC/EC wilde met de windmolen Schiedammers voorzien van betaalbare groene energie en de revenuen van de energieopwekking in de stad laten neerslaan door de molen in eigendom te brengen van deelnemende Schiedamse 'aandeelhouders'.

Het college noemt enkele redenen om niet langer op dit terrein 'ambtelijke capaciteit' in te zetten en zo per saldo af te zien van windmolens in Schiedam. Zo is de grond waarop SEC/EC een molen wil neerzetten, niet van de gemeente maar van Rijkswaterstaat. “Dit betekent dat onze invloed om een windturbine op die locatie mogelijk te maken, zeer beperkt is.” Een andere mogelijke bouwlocatie voor een molen is bij het slibdepot, aan het eind van de Nieuwe Waterwegstraat, aan de Nieuw Maas, voorbij Damen. “De baggersliblocatie is echter nooit nader onderzocht, omdat de locatie beter ingezet kan worden om ruimte te maken voor nieuwe bedrijven”, aldus B&W. 

Deze twee mogelijk plekken voor een windmolen zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie. Schiedam heeft zich in het convenant realisatie windenergie Rotterdamse regio vastgelegd op de bouw van twee windmolens in de stad (zie dit artikel). De twee genoemde locaties zijn eigenlijk de enige plekken in Schiedam waar een turbine kan worden neergezet, gezien de vele voorschriften met betrekking tot afstand tot woonhuizen en bedrijven, tot de luchthaven en de Nieuwe Maas en snelwegen. 

Het college wil daarom af van de afspraken in het windconvenant. “Bij het afsluiten van het convenant realisatie windenergie Rotterdamse regio hebben we de wens uitgesproken om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van duurzame energieopwek door middel van windturbines en ons in te spannen om deze wens te realiseren. Dit is met het huidige besluit niet meer te behalen. We vinden het daarom ook niet meer dan logisch en transparant om het convenant na afloop in 2025 niet nogmaals te verlengen”, zo schrijft B&W de gemeenteraad.

De stap betekent dat Schiedam niet in de toekomst kan rekenen op de elektriciteit van de voorziene molens, zo'n 6 Megawatt samen. B&W realiseert zich dat. 6MW staat gelijk aan de opbrengst van 56.000 zonnepanelen, zo schetst het college het dilemma. “Echter volgen we nieuwe ontwikkelingen en zullen we ons inspannen om kansen die deze met zich meebrengen, te verzilveren.”

In de brief aan de raad zegt het college dat het stimuleren van de bouw van een windturbine de afgelopen jaren veel tijd en inzet heeft gekost. "Dit was mede gelet op de provinciale ambities verdedigbaar”, aldus B&W. “De lokale samenwerking heeft tot nu toe niet voldoende opgeleverd. In 2020 is de samenwerking met SEC na zes jaar beëindigd. Het lijkt op dit moment niet dat verdere gemeentelijke inzet zal leiden tot de bouw van een windturbine. We kiezen er daarom voor om onze inzet te focussen op onderwerpen waar we wel resultaten kunnen boeken.”

SEC/EC is niet bereid tot commentaar. In Vlaardingen is een lokaal energiecollectief ook bezig met de realisatie van windmolens (zie hier). Ook al worden projecten vanwege de hoge energieprijzen steeds rendabeler, ook hier gaat de bouw met horten en stoten (zie hier.)

Energiek Schiedam

Lange Haven 106, Schiedam

Meer over Energiek Schiedam →