Categorieën

Service

Woningbouw op plek van sporthal Margriet

Woningbouw op plek van sporthal Margriet
Wonen

Woningbouw op plek van sporthal Margriet

  • Redactie
  • 08-12-2020
  • Wonen
Woningbouw op plek van sporthal Margriet

De Margriethal, decor voor bijzondere ontmoetingen, zoals op 13 september 2018


SCHIEDAM – Nu Decathlon op Harga niet doorgaat, laat het gemeentebestuur onderzoeken welke andere mogelijkheden er met die locatie zijn. Verplaatsing van sporthal Margriet is een optie. Maar woningbouw ook. Of een combinatie van sporthal en woningen. Op de huidige plaats van de Margriethal zou dan ook woningbouw kunnen komen.

Hoewel burgemeester en wethouders teleurgesteld zijn dat van de komst van Decathlon afgezien moet worden, ziet het college andere mogelijkheden voor een waardevolle invulling van de locatie, binnen de kaders van het bestemmingsplan en zonder bezwaren van de provincie.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college drie scenario’s aan. Ze zullen komende maanden worden onderzocht op hun programmatische en financiële wenselijkheid en haalbaarheid.

De marktpartij waarmee de gemeente een overeenkomst heeft voor de grondreservering op Harga heeft, rekening houdend met een andere uitkomst, ‘serieuze ideeën’ ontwikkeld voor een invulling met woningbouw.

Na de uitspraak van de Raad van State is deze partij aan de slag gegaan om deze ideeën uit te werken. Woningbouw past goed in de gebiedsontwikkeling op Harga, zegt het college. Het vliegverkeer van het vliegveld in Rotterdam staat hoogbouw op deze locatie niet in de weg. Financieel is van een woonontwikkeling bovendien een resultaat te verwachten dat in lijn is met de sinds 2017 geprognosticeerde grondopbrengst voor deze locatie.

Een ander scenario dat het college het verkennen waard vindt, is een schuifoperatie met sporthal Margriet, die binnen afzienbare termijn moet worden vervangen. Een nieuwe sporthal op Harga-Noord schept ruimte voor woningbouw, zowel bovenop de sporthal als op de dan vrijkomende locatie van de huidige Margriethal.

Programmatisch past dat in de gebiedsontwikkeling Harga. Beide locaties waar woningbouw zou kunnen plaatsvinden zorgen voor grondopbrengst ter financiering.

In een derde scenario valt te denken aan een invulling met retail, die op de lijst van de provincie staat van winkels die onder voorwaarden wel buiten de winkelcentra zijn toegestaan, zoals een bouwmarkt of een tuincentrum. Programmatisch past dat minder goed in het concept van het huidige Harga. Financieel is het ook niet zeker of deze optie voldoende grondopbrengst realiseert.

Het college verwacht in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te nemen over een kansrijke ontwikkelrichting.


Delaer

Prof Kamerlingh Onnesln 104, Schiedam

Meer over Delaer →