Categorieën

Service

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Schieveste vast

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Schieveste vast
Wonen

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Schieveste vast

  • Redactie
  • 31-05-2023
  • Wonen
Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Schieveste vast

SCHIEDAM - De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteren het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste 2021 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voor de bouw van minstens drieduizend woningen op de strook grond bij het station Schiedam-Centrum kon rekenen op brede instemming van de raad. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw gelijk starten.

Op drie onderdelen moest de gemeente van de Raad van State het bestemmingsplan Schieveste herzien. Dat is snel en in goede afstemming met de bezwaarmakende partij gebeurd, volgens de gemeente. De verwachting is dan ook dat er geen nieuwe beroepen bij de Raad van State zullen worden ingesteld. Mede omdat de Raad van State het beroep tegen het gewijzigde plan heeft beperkt tot de partijen die in beroep zijn gegaan tegen het eerdere bestemmingsplan uit 2021.

In Zuid-Holland is er een opgave om tot 2040 zo’n 220.000 nieuwe woningen te realiseren. Ook in Schiedam wordt flink gebouwd om in de woonbehoefte te voorzien. In 2017 dienden zich verschillende partijen aan met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. Deze partijen hebben zich gebundeld in de Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS. Haar ideeën sluiten aan bij de gedachten die de gemeente de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van wonen. De gemeente en de OCS tekenden op 29 september 2021 de overeenkomst voor aankoop van de grond waarop de eerste circa twaalfhonderd woningen zijn voorzien. De verwachting is dat ontwikkelaar OCS eind 2025 de eerste paal kan slaan.