Categorieën

Service

Wethouder: Schieveste gaat volgens plan

Wethouder: Schieveste gaat volgens plan
Wonen

Wethouder: Schieveste gaat volgens plan

  • Redactie
  • 30-05-2023
  • Wonen
Wethouder: Schieveste gaat volgens plan

SCHIEDAM - In de raadsvergadering van vanavond staat opnieuw Schieveste op de agenda. Burgemeester en wethouders vertrouwen erop dat met het nieuwe bestemmingsplan dat voorligt, de ontwikkeling van de nieuwe Schiedamse wijk, met volgens planning tenminste drieduizend woningen, op schema blijft liggen.

De raad vertrouwt daar ook op, gezien de manier waarop het herziene bestemmingsplan vanavond zal worden behandeld, te weten als zogenaamd A-stuk. Dat houdt in dat het plan niet uitgebreid zal worden besproken. De raad vertrouwt erop dat de gedachtenwisseling in de commissie vorige week volstaat.

Daarin bleek dat praktisch alle partijen het nieuwe bestemmingsplan goedkeuren. De fractie van LOS was vorige week nog het meest vasthoudend met vragen aan wethouder Antoinette Laan. Maar ook de kritiek van Monique Rotteveel ging niet zozeer over de aangepaste plannen, als wel of die genoeg geborgd zijn. Het LOS-raadslid vroeg de wethouder of ‘afstemming’ met Roc Vastgoed volstond. Dat bedrijf, eigenaar van het pand van de DCMR, was een van de twee partijen die bezwaar tegen de plannen had gemaakt bij de Raad van State, daarin in het gelijk werd gesteld, zodat Schiedam zijn huiswerk over moest doen. Had niet zwart op wit op papier gezet moeten worden dat Roc Vastgoed akkoord is met dit nieuwe plan, zo vroeg Rotteveel. “Wie zegt dat ze dadelijk niet opnieuw bezwaar zullen indienen?”

De wethouder antwoordde dat in Nederland ieder zijn rechten heeft, ook Roc Vastgoed. “We zijn met ze in gesprek gegaan en hun bezwaren zijn grotendeels overgenomen in het voorgestelde bestemmingsplan.” Maar ieder behoudt zijn vrijheden en rechten, aldus Laan. “We gaan er in alle redelijkheid vanuit dat ze niet opnieuw in bezwaar gaan. Is dat wel zo, dan is het zoals het in een rechtstaat geregeld is.”

Laan wimpelde ook alle andere beren op de weg weg, die de raad suggereerde voor Schieveste, als mogelijk resultaat van de interventie van de Raad van State. “Aan de financiële exploitatie en grondexploitatie verandert niets, er worden geen woningen geschrapt en de WKO (warmte-koude opslag, red.) zorgt niet voor extra kosten.” Ook van vertraging wil zij niets weten. “De vertraging is vooral te danken aan de Raad van State die er bijna anderhalf jaar over heeft gedaan om dit dossier te willen behandelen. Er zijn op dit moment niet echt daadwerkelijke vertragingen ten opzichte van hetgeen wij hebben voorgesteld destijds”, aldus Laan. 

In het nieuwe bestemmingsplan is ten opzichte van het oude, afgeschoten plan een pand van 33 meter hoog geschrapt en komt een pand van 45 meter in de plaats van een toren van negentig meter die in eerste instantie was voorzien.