Categorieën

Service

Woondruk in Schiedam 'gemiddeld'

Woondruk in Schiedam 'gemiddeld'
Wonen

Woondruk in Schiedam 'gemiddeld'

  • Redactie
  • 05-11-2022
  • Wonen
Woondruk in Schiedam 'gemiddeld'

Bron: Atlas voor gemeenten 2022


SCHIEDAM - Veel mensen zijn op zoek naar een woning in Schiedam, maar dat zijn er lang niet zo veel als er op zoek zijn naar een huis in andere steden en dorpen in de omgeving en elders in het land.

De Atlas voor gemeenten 2022 stelt de woondruk, het aantal mensen dat op zoek is naar een woning, in Schiedam tussen de 90 en 110. Een woondruk van 110 betekent dat de woningvoorraad tien procent krapper is dan de vraag, bij een druk van 90 is het aanbod juist groter dan de vraag. In Schiedam zijn vraag en aanbod zo redelijk in evenwicht, aldus de samenstellers van de atlas. De gemiddelde woondruk in Nederland is 105, dus over het hele land is de woningvoorraad vijf procent te krap.

Uit de Atlas voor gemeenten blijkt dat heel Utrecht in Amsterdam wil wonen. De woondruk in de hoofdstad is 150, wat betekent dat de vraag naar woningen er vijftig procent hoger ligt dan het beschikbare aanbod. Op dik 800.000 inwoners betekent dat dat er nog 400.000 mensen (en dat is meer dan er in de stad Utrecht wonen) ook in de hoofdstad willen wonen.

In Midden-Delfland ligt de woondruk op een vergelijkbaar cijfer als in Amsterdam, maar dat is ook verklaarbaar door het kleine aantal woningen in die  buurgemeente.

In Rotterdam ligt de woondruk tussen de 110 en 125. In Vlaardingen op hetzelfde niveau als in Schiedam. In Nissewaard en Hellevoetsluis is de druk op de woningmarkt volgens de onderzoekers lager, te weten tussen de vijftig en zeventig.

De Atlas voor gemeenten 2022 laat volgens de makers zien dat de woningnood in Nederland nog groter is dan tot nu toe werd becijferd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vijf procent woningen te kort betekent 390.000 woningen. Dat zijn er ruim 110.000 meer dan het officiële 'statistische woningtekort'.