Index: Schiedam veiliger en Oost minder onveilig

08-07-2015 112 Redactie

Foto bij aankondinging van dit artikel op onze homepagina: FlashphotoNL

SCHIEDAM - De veiligheidsindex voor Schiedam ging vooruit van 6,3 naar 6,5. De index combineert het aantal meldingen bij politie en Irado en het gevoel van inwoners van hun veiligheid. Per wijk verschilt de index. De slechtste wijk is Oost. Daar verbeterde de index van 5,2 naar 5,8.

Drie uur nadat in Schiedam een overval op een winkel had plaatsgevonden, maakte burgemeester Lamers de veiligheidscijfers bekend. "Gelukkig zijn de veiligheidscijfers vorig jaar vooruitgegaan en gelukkig zijn de overvallers vanmiddag gepakt", aldus de burgemeester, die daarbij zowel de trend als de actualiteit bij de kraag vatte.

Meten is weten. Belangrijke indices waarop de gemeente stuurt zijn de sociale index en de veiligheidsindex. De meting daarvan over 2014 werd gisterenmiddag bekendgemaakt. In de veiligheidindex worden enerzijds objectieve gegevens verwerkt, zoals meldingen bij de politie (over criminaltiteit) en meldingen bij Irado (over de openbare ruimte), anderzijds subjectieve gegevens: hoe ervaren inwoners de veiligheid? Voor het ondervragen van de bewoners wordt jaarlijks een steekproef genomen, zodanig dat deze statistisch significante uitkomsten geeft. Objectieve en subjectieve gegevens worden verwerkt in de veiligheidsindex.

Hoe hoger het veilgheidsindexcijfer, hoe beter. Voor Schiedam als geheel lag de index de afgelopen jaren het vaakst op 6,4. In 2013 was deze voor het eerst onder die bodem gezakt, te weten naar 6,3. In 2014 heeft de index zich goed herpakt, namelijk naar 6,5. Per wijk verschilt de index aanzienlijk. De wijk Oost wordt aangemerkt als ‘bedreigde wijk’. In 2013 was de index gezakt tot een historisch dieptepunt: 5,2. De gemeente is verheugd dat die wijk over 2014 opgekrabbeld is naar een niveau van 5,8. “Weliswaar nog onder de zes, maar in ieder geval op de goede weg”, aldus burgemeester Cor Lamers in een presentatie van de cijfers dinsdagavond aan de pers. “Oost blijft ook de komende jaren een speerpunt. De stijging in de veiligheidsindex van 5,2 naar 5,8 laat wel zien dat de aandacht die de wijk krijgt tot goede resultaten leidt. We zijn er nog niet, maar het is wel positief dat bewoners aangeven dat ze zich in de eigen woonbuurt veiliger zijn gaan voelen.”

Voor Schiedam als geheel geldt dat het aantal meldingen van criminaliteit is afgenomen, behalve het aantal woninginbraken.

Over de wijk West wordt door de gemeente in de rapportering opgemerkt:
het indexcijfer in West is gelijk gebleven. Toch is de ontwikkeling in het zuidelijk deel ongunstig. Dit wordt veroorzaakt door meer diefstallen en inbraken in dit deel van West. Tevens is er in het zuidelijk deel van West sprake van een toename van het aantal meldingen bij Irado. Subjectief gaat het om een mindere score van de onveiligheidsgevoelens.

In Zuid vooruit:
er zijn opnieuw minder misdrijven door de politie geconstateerd, namelijk minder diefstal, inbraak en geweld. Daar staat een lichte stijging van het aantal vernielingen tegenover. Bovendien is het aantal kleine buitenbranden (gemeld bij de Brandweer) sterk gedaald. Daarnaast voelt men zich in Zuid relatief veilig en is de sociale cohesie redelijk hoog.

In Nieuwland een wisselend beeld, met meer geweld:
In 2014 waren er minder diefstallen, inbraken en vernielingen, maar iets meer gewelddelicten en fors meer meldingen bij Irado vanuit het oostelijk deel van de wijk.

Over Groenoord:
het aantal meldingen betreffende de openbare ruimte is gestegen en het aantal diefstallen en inbraken is gedaald. Hierdoor blijft het indexcijfer redelijk stabiel.

Kethel achteruit, met name door Irado-meldingen:
De daling van het indexcijfer van Kethel is het gevolg van een stijging van het aantal meldingen bij Irado. Deze meldingen zijn zeer divers van aard. Zo zijn er meldingen die betrekking hebben op het onderhoud van de openbare ruimte zoals de bestrating en de groenvoorzieningen, maar ook meldingen over ongedierte en de inzameling van afval. In Kethel gaat het opvallend vaak om meldingen betreffende verzakkingen en gaten in de bestrating. Vanuit het winkelcentrum Hof van Spaland (onderdeel van wijk Kethel) zijn het afgelopen jaar slechts enkele meldingen met betrekking tot de openbare ruimte gekomen.

Woudhoek en Spaland/Sveaparken, beste jongetjes van de klas, maar gaan achteruit:
De veiligheidscijfers voor Woudhoek en Spaland/Sveaparken zijn het best van Schiedam. Echter in beide wijken is het aantal vernielingen gemeld bij de politie en het aantal meldingen bij Irado betreffende de openbare ruimte gestegen. Hierdoor zijn de scores voor deze wijken gedaald.

Centrum heeft zich verder verbeterd. Relatief zijn hier meer meldingen gerelateerd aan het uitgaansleven.

Jaarlijks worden risicogebieden aangewezen, waarin de politie preventief mag fouilleren. Het besluit daartoe dient jaarlijks te worden genomen en publiekelijk gemaakt te worden. Het accent van die momenteel aangewezen gebieden ligt in Oost, maar ook een stuk van het gebied Centrum (waaronder een deel van de Parkweg) is aangewezen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn bij preventieve controles dit jaar nog geen wapens aangetroffen.

 Gerelateerd