DCMR: stook geen hout

15-01-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - De DCMR ontraadt Schiedammers en anderen om hout te stoken.

"Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden ongunstig: rook blijft hangen. Door niet te stoken voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving", aldus de DCMR.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. "De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook", aldus de milieudienst.

Ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot in de nacht ongunstig. Vanaf halverwege de nacht neemt de windsnelheid vanuit het westen toe, waardoor de rook zich meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.Gerelateerd