Oud-wethouder financiën pleit voor gratis parkeren bij station

08-09-2017 Gezond Kor Kegel

Oud-wethouder financiën pleit voor gratis parkeren bij stationMenno Siljee wendt zijn invloed aan (archieffoto)

SCHIEDAM – Oud-PvdA-wethouder voor financiën Menno Siljee pleit voor gratis parkeren bij station Schiedam-Centrum. Volgens hem kan het college van burgemeester en wethouders het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door het parkeren gratis of bijna kosteloos te maken. Het college is dat echter helemaal niet van plan. Zo wordt het gebruik van het OV gefrustreerd, zegt Menno Siljee op Facebook.  

De 50-jarige Siljee vindt stimulering van OV een middel tegen de toenemende verslechtering van de luchtkwaliteit. Maar betaald parkeren stimuleert autobezitters niet om bij het station op de trein over te stappen.

Menno Siljee was gemeenteraadslid van 1994 tot 2003 en wethouder in 2001 en 2002. In 2006 keerde hij terug als wethouder, tot hij in 2011 aftrad en weer ‘gewoon’ gemeenteraadslid werd.

Nu hij niet meer actief in de politiek zit, heeft Siljee nog wel invloed vanaf de zijlijn. Zo pleitte hij voor het behoud van de zendmachtiging door Stadsomroep Schiedam, toen de licentie vorig jaar opnieuw moest worden verleend. De Schiedamse gemeenteraad deelde in meerderheid zijn mening en koos voor de stadsomroep boven Pop Up Tv, dat de voorkeur had van het college van B&W.  

Omdat steeds vaker in den lande wordt betoogd dat betaald parkeren de mensen weg houdt van bestemmingen – de ‘winkelprof’ Cor Molenaar vindt bijvoorbeeld betaald parkeren in winkelgebieden een negatief signaal – zal het pleidooi van Siljee voor gratis parkeren bij station Schiedam-Centrum niet onopgemerkt blijven.  

Siljee komt met dit pleidooi, omdat de rijksoverheid snel met plannen moet komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Siljee vindt het erg genoeg dat de rechter eraan te pas moest komen om dat af te dwingen. Hij vindt het laakbaar dat de Tweede Kamer daar uit eigen beweging niet toe kwam. Staatssecretaris Sharon Dijksma komt over twee weken met plannen voor Nederland.  

“Maar wat kan er in onze stad aangepakt worden?” vraagt Schiedammer Siljee zich af. “In Schiedam is het met de luchtkwaliteit nog erger gesteld dan in de rest van het land.” Siljee constateert dat na raadpleging van de website van het Longfonds. Hij is er voorstander van om dieselverkeer om te leiden om druk bewoonde gebieden heen. Nog beter zou hij het vinden om dieselverkeer uit te bannen, maar daar zijn landelijke maatregelen voor nodig, zegt hij.  

Bomen hebben een zuiverend effect op de lucht, reden waarom Siljee stelt: “Kap met kappen!” Er sneuvelen in Schiedam ontzettend veel bomen, maar Siljee vindt juist aanplant van nieuw groen. “Voor Schiedam is daar nog een stad te winnen”, zegt hij met gevoel voor symboliek.  

Siljee is van mening dat het gemeentebestuur op de goede weg is met groene energie, maar hij vindt een schepje daarbovenop wenselijk. Het gemeentebestuur zou ernaar moeten streven alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken. Daarmee zou de gemeente Schiedam een goed voorbeeld geven.  

Voorts pleit Siljee voor verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen en vermindering van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Ook is hij voor vermindering van de petrochemische industrie in de omgeving van Schiedam.

ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast, met name de passage over de rol van Siljee bij de keus voor een lokale omroep

Reacties