Komst Decathlon in januari in raad

03-12-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het gemeentebestuur van Schiedam spreekt zich in januari uit over de vestiging van het Franse concern Decathlon op het huidige sportpark Harga. In de raadsvergadering die maand wordt beslist over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

De gemeente Schiedam is tevreden over de juridische ontwikkelingen rond mogelijkheden van het Franse concern Decathlon om een vestiging in Schiedam te openen. Gisteren werd bekend dat de ministers van Infrastructuur en Milieu (Melanie Schultz van Haegen) en van Economische Zaken (Henk Kamp) vinden dat Provinciale Staten vorig jaar ten onrechte de komst van de sportartikelenfirma verbood. De ministers stellen dat de criteria opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. 

"We voelen ons met name door de schorsing van specifieke provinciale regels op het gebied van detailhandel gesteund in onze mening dat Decathlon in Schiedam op Harga-Noord een plek verdient", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Zo'n schorsing door de Kroon komt maar zelden voor en geeft aan dat deze regels zullen worden vernietigd als ze niet worden aangepast."

De beide ministers stellen dat de provincie de regels te strikt heeft geïnterpreteerd. De verkoop van sportartikelen staat niet genoemd tussen detailhandelsactiviteiten die wel zijn toegestaan buiten de stadscentra, zoals verkoop van auto's en boten, piano's en tenten en nog meer. Maar volgens de ministers is die daar wel zeer wel mee te vergelijken. Zij schorsen nu - formeel doet de Kroon dat -  de Verordening Ruimte op grond waarvan de provincie de vestiging van Decathlon op Harga dwarsboomde. Tegelijk nemen zij een zogenaamde voorziening, waarin ze enkele woorden toevoegen die zeggen dat de regels ook gelden voor verkoopactiviteiten die lijken op de genoemde die wel buiten de winkelcentra zijn toegestaan. "Het schorsen enerzijds en het treffen van een voorziening anderzijds is bedoeld om het mogelijk te maken dat de vestiging van nieuwe detailhandel buiten de centra wordt beoordeeld op het criterium van een goede ruimtelijke ordening en niet alleen afhangt van de vraag of die nieuwe detailhandel met name genoemd is in artikel 2.1.4, derde lid", zo leggen de ministers in hun besluit van 21 november uit.

Wat deze maatregel concreet betekent is nog niet duidelijk. De Schiedamse woordvoerder: "Zoals Decathlon zelf ook aangeeft, is het nog geen gelopen race en zal de provincie waarschijnlijk nog van zich laten horen." De provinciale overheid kan zich verzetten tegen de nieuwe uitleg van de regels. Maar de initiatiefnemers voor de bouw van een groot winkelcomplex op de huidige velden van hockeyclub Spirit kunnen wel weer vooruit denken en werken. "Zowel Decathlon als de gemeente blijven werken aan de komst van een concept-store op Harga-Noord", aldus de zegsman. "De plannen van de gemeente staan nog volledig overeind. Het aangepaste bestemmingsplan, dat detailhandel mogelijk maakt, wordt eind januari aan de raad voorgelegd."


Gerelateerd