Nieuwe APV werkt: in Spaanse Polder wordt 'kaf van koren' gescheiden

20-11-2018 Nieuws Redactie

Vanmiddag presenteerden de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam hun eerste bevindingen met de nieuwe verordening; rechts Wouter Verkerk

ROTTERDAM – Drie Schiedamse en vier Rotterdamse autoverhuurbedrijven ('en reken daar lease ook onder') hebben tot eind vorige week een vergunning aangevraagd in het kader van nieuwe regelgeving. Die verplicht bedrijven in deze branche in de Spaanse Polder en op bedrijventerrein 's-Graveland om een vergunning aan te vragen, willen zij hun activiteiten voortzetten.

De twee gemeenten schreven 28 bedrijven aan; tien in Schiedam, achttien in Rotterdam. Uit het feit dat zo weinig bedrijven daarop een vergunning aanvragen maken de twee burgemeesters op dat ze 'beet' hebben en onder de 28 een fors aantal malafide bedrijven op de korrel hebben.

Het gaat om bedrijven waar een gewone Schiedammer volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb niet naar binnen moet stappen om een auto te huren. “Als je al kans ziet, want veel bedrijven zijn niet eens geopend”, aldus zijn collega Cor Lamers. Gezamenlijk maakten zij vanmiddag in het kantoor dat de gemeenten delen in de Galateestraat in de polder, het gevolg van hun gezamenlijk optreden tegen de autoverhuurders bekend.

“Een bedrijf heeft bezwaar gemaakt”, aldus Aboutaleb. Vier bedrijven hebben gebruik gemaakt van de inloopmogelijkheid. “Waarvan er twee blij waren en er twee bezwaren hadden.” Een bedrijf ziet in de ontwikkelingen kansen en heeft zich naar aanleiding van de gang van zaken juist gemeld om zich op het bedrijventerrein te vestigen. En dus zeven bedrijven vroegen daadwerkelijk een vergunning aan. Of ze deze ook verstrekt krijgen is nog niet duidelijk, maar Lamers liet wel doorschemeren de kans daarop behoorlijk groot in te schatten. De autoriteiten houden de bedrijven tegen het licht, bijvoorbeeld fiscaal, 'maar ook met andere registraties waar we normaliter als gemeente niet bij kunnen' (Aboutaleb).

Het gezamenlijk optreden is hard nodig en opmerkelijk, zo stellen de twee burgemeesters, samen verantwoordelijk voor 'operatie Holsteiner'. Een nieuw instrument waarnaar niet zomaar wordt gegrepen. “In dit land gaan we er vanuit dat iemand te goeder trouw is, voor het tegendeel is bewezen.” Maar in de Spaanse Polder, en met name onder autoverhuurders, is dat tegendeel steeds naar voren gekomen. Toen er een container met drugs uit de Rotterdamse haven door de politie wordt doorgelaten om te kijken waar deze wordt gelost, bleek dat deze werd doorvervoerd naar de Spaanse Polder.

De twee gemeenten handelen op grond van nieuwe bepalingen in de plaatselijke algemene verordening, APV. Na Tilburg zijn zij de tweede en derde gemeente in Nederland waarin dit gebeurt. De bepaling maakt het mogelijk dat de gemeente een openbare ordetoets invoert – 'lees: een ondermijningstoets', aldus Lamers – voor een bepaalde categorie bedrijven. “Dat kan een branche zijn”, aldus Aboutaleb, maar ook een straat, of zelf maar één onderneming.” Zodoende ontstaat er meer 'grip op de bedrijvigheid'. Aboutaleb is zo ver gegaan om de verantwoordelijkheid voor operatie Holsteiner in eerste instantie over te dragen aan Lamers, die geregeld aanschuift in de Rotterdamse 'driehoek' (burgemeester, officier van justitie, politieverantwoordelijke) om de vorderingen te bespreken. De twee steden hebben hun sanctiebeleid gezamenlijk vastgesteld.

De bedrijvigheid in de Spaanse Polder bestaat voor een aanzienlijk deel uit 'automotive', in totaal wel een kleine tweehonderd bedrijven op achthonderd tot duizend bedrijven in totaal ('we weten het niet eens precies', aldus Lamers). Vooralsnog kozen de beleidsbepalers er niet voor om alle autobedrijven – dus ook dealerbedrijven en garages – onder het nieuwe regime te scharen. Begonnen is met specifiek bedrijven die auto's aan anderen ter beschikking stellen, omdat deze het functioneren van de onderwereld mogelijk maken.

Omgekeerd werkt het ook. Wouter Verkerk, directeur van Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV) vertelde vanmiddag dat sinds opgetreden wordt in de Spaanse Polder, criminelen het moeilijk lijken te hebben. “Dan worden er. navigatiesystemen in de bosjes aangetroffen”, gewoonweg omdat dieven niet meer weten waar ze er mee naartoe moeten. Sinds het optreden van de autoriteiten is het aantal autodiefstal volgens Verkerk flink verminderd. En dat heeft verstrekkende gevolgen, 'want criminelen kunnen niet zonder voertuigen'. Dat heeft juist de criminaliteit onder de autoverhuurders veroorzaakt: een beetje crimineel heeft geen auto meer, maar huurt die, met verborgen ruimtes voor drugs en wapens en al. Bestrijding van de voertuigcriminaliteit is daarom volgens Verkerk 'cruciaal om Nederland leefbaar te houden'.

Precies het voorkomen voor misdaad, het tegengaan van ondermijning die maakt dat hele gebieden onleefbaar of onwerkbaar worden, is het doel van het optreden. Lamers gaf volmondig toe dat de autobranche wel een tandje kleiner mag in het gebied. “We willen het ombuigen naar nieuwe typen van economische bedrijvigheid, met name innovatieve bedrijven, in de IT bijvoorbeeld.” Belangrijk daarbij is dat de goedwillenden zien dat slecht gedrag wordt aangepakt. “Ondernemers zien de vorderingen in het gebied. We gaan zelfs zo ver dat we weer actie ondernemen op het gebied van schoon, heel en veilig. We slopen gebouwen waar het kan en houden het gebied schoon.”

Het heeft er alles van weg dat binnenkort ook de nodige autoverhuurbedrijven kunnen worden 'schoongemaakt'. Als de bedrijven geen vergunning aanvragen, zullen zij in het nieuwe jaar gegarandeerd gesloten worden, zo beloofden de burgemeesters. “We tonen al coulance door de termijn van acht weken die daar voor staat te verruimen.” Zij spraken van 'een teken aan de wand' dat nog zo weinig bedrijven de vergunning hebben aangevraagd en gaan er vanuit dat een fors deel van de 28 na 1 januari niet meer zal bestaan. In Schiedam of Rotterdam. Eén bedrijf is al 'zomaar verdwenen'.

De aanpak wordt door andere gemeenten goed in de gaten gehouden, aldus Lamers, die er melding van maakte dat ' diverse regiogemeenten overwegen' dezelfde bepalingen als Schiedam en Rotterdam in hun APV op te nemen. Al was het maar om te voorkomen dat de bedrijven die hier hun biezen pakken, in die gemeenten opduiken.Gerelateerd