Corona en digitalisering zorgen voor vraag naar cursussen

21-09-2021 Onderwijs Redactie

Deelnemers en 'docenten' aan het werk in de nieuwe cursusruimte op de Dam


SCHIEDAM - De Coronacrisis heeft de vraag naar computercursussen vergroot. Dat is de stellige indruk van de Bibliotheek Schiedam. Momenteel kennen de tien verschillende cursussen die de bieb aanbiedt meer dan honderd deelnemers. Dat was ooit wel eens anders.

Nu zijn er wachtlijsten voor wie mee wil doen, en geldt er een grote vraag naar vrijwilligers die de cursussen kunnen geven. 

Mede daarom is de dinsdagavond bij de bibliotheek uitgeroepen tot ‘Avond van de basisvaardigheden’ - en het beheersen van de programmatuur van computers en telefoons is er daar één van, een belangrijke. “Iedere week is er iets te doen rond die basisvaardigheden”, legt Kitty Boone van de Bibliotheek Schiedam uit. “Dat kan een thema-avond zijn, dat kan zijn voor overleg met - een van - onze partners, we kunnen de ruimte beschikbaar stellen aan anderen op dit gebied of er is een inloop.” 

Belangrijk voor de stad is dat men weet dat alle vragen en ideeën op dit gebied welkom zijn bij de bieb, altijd al, maar op dinsdagavond meer nog dan anders, aldus Boone. Het is volgens haar ook intern een hulp om de focus scherp te houden op die belangrijke taak van haar instelling: Schiedammers bij de les houden en helpen op het gebied van die basisvaardigheden. Lezen en schrijven zijn daar belangrijke voorbeelden van, aldus Boone, maar ook de computervaardigheden. “Ik ervaar zelf ook wel eens dat ik op dat vlak tekortschiet”, aldus de bibliotheekmedewerkster. En wie zal haar daarin tegenspreken? Volgens de officiële cijfers ontbeert 32 procent, dus een derde van de Schiedammers, basisvaardigheden die nodig zijn om echt mee te kunnen doen in de samenleving.

Mensen op weg helpen op dit vlak is daarom ook de maatschappij en vooral de mensen verbinden, aldus Boone. Een belangrijk element daarin is de nieuwe trainingsruimte waarover de bibliotheek de beschikking kreeg, op de Dam, pal achter de Korenbeurs. Dat moet de hotspot worden voor ieder die vragen heeft over lezen en schrijven, ook op de computer. En het werkt al, vertelt Boone: “Vorige week liep er een jongen binnen met vragen en aan het eind van de avond had hij zich aangemeld als vrijwilliger.”

Zo makkelijk gaat het niet altijd, vertelt Victoria Heinsohn, die de momenteel elf vrijwilligers aanstuurt die de computercursussen verzorgen. Corona was daar ook mede debet aan, want vrijwilligers op dit gebied waren voorzichtig en horen vaak tot de oudere helft van Nederland. Cursussen werden ook stilgelegd en zijn pas recent voorzichtig weer op gang gekomen. Heinsohn deelt nu bijvoorbeeld in op zes cursisten per programma-onderdeel, terwijl er in de nieuwe cursusruimte plaats is achter acht computers. In totaal zijn er nu volgens haar zo’n twintig groepen actief, met dus ruim honderd cursisten. Die volgen een aanbod dat varieert van een  basiscursus Windows 10 en de omgang met de Iphone, Ipad of Androidtelefoon, tot (veilig)internetgebruik en de omgang van Digid. De meeste cursussen zijn gratis te volgen. Voor een wat frivoler aanbod als het ‘fotoboek maken’, maar ook sommige ‘starterscursussen’ geldt wel een kleine vergoeding voor deelname. 

Dat cursusaanbod is flexibel, aldus Boone. “Ieder die met een goed idee binnenloopt kan de aanzet zijn tot een nieuwe cursus.” Zij verwacht dat het niet lang zal duren eer er op de Dam - en ook in de Korenbeurs, als dat zo uitkomt - les wordt gegeven in het ‘zoomen’ en ‘teamsen’. 

Maar dus ook het bij elkaar brengen van beroepskrachten in de sociale, juridische en financiële dienstverlening uit de stad geldt als een opdracht aan de bieb en een doel voor de cursusruimte op de Dam. Mensen van WOT’s, van Minters en Humanitas, het (Digi)Taalhuis, van de gemeente en bijvoorbeeld van scholen vragen ook om afstemming. “Denk aan de omgang met AVG”, aldus Boone. Feeling houden met de vragen uit de stad is voor de bieb belangrijk. 

Want het niet-voldoende beheersen van de basisvaardigheden kan op velerlei vlak voor problemen zorgen. En lijkt dat steeds meer te doen. Boone verbaast zich erover dat meer en meer digitaal gaat. “Een afspraak te maken om je rijbewijs te verlengen gaat via het internet. Daarvoor moet je wel kunnen lezen en wegwijs weten op de computer.” De bibliotheek gaat een steeds grotere rol spelen in de opvang van mensen die daarin vastlopen. “Een wettelijke taak die we hebben is die van het Informatiepunt Digitale Overheid.” Dus wie vastloopt bij het maken van een afspraak voor het verlengen van zijn rijbewijs, kan in de bieb terecht. Dat is een mooie regeling, aldus Boone, maar naar haar smaak gaat de overheid er wel heel makkelijk vanuit dat daarmee van alles en nog wat gedigitaliseerd kan worden. Zo is ook de grote interesse is cursussen een gevolg van die ontwikkeling, denkt zij. Heinsohn ziet flinke interesse in bijvoorbeeld het leren omgaan met Digid. Ook dat is een gevolg van de Coronacrisis, waar bijvoorbeeld het maken van een vaccinatie-afspraak inloggen op dat identiteitsverificatiesysteem van de overheid.

En zo grijpt veel in elkaar dat leidt tot een groeiende behoefte aan uitleg over de basisvaardigheden op de computer. Mede daarom zet Heinsohn vanavond de deuren van het hoekpandje op de Dam open in het kader van de Schiedamse Open Deurendagen (van zes tot negen). Want ook al is ze blij met de recente aanmelding van drie nieuwe vrijwilligers, ze zou er graag meer inschakelen in het verzorgen van computercursussen. Zodat er nog meer Schiedammers met vragen over deze basisvaardigheid geholpen kunnen worden. We hebben het tenslotte al te veel in Nederland over een tweedeling in de maatschappij.Gerelateerd