Schiedam heeft nieuwe coalitie

23-04-2018 Politiek Kor Kegel

Jan Rijpstra heeft de onderhandelaars tot een nieuw bestuursakkoord kunnen brengen

SCHIEDAM – De nieuwe coalitie is rond. Burgemeester Cor Lamers maakte zojuist bekend dat de onderhandelingen tussen VVD, AOV, D66, GroenLinks/PS en CDA tot een akkoord hebben geleid. 

Er is nog niet bekend gemaakt wie de nieuwe wethouders zijn.  

De informateur, Jan Rijpstra, heeft Lamers laten weten dat de onderhandelingen ook een nieuw bestuurs- en beleidsakkoord hebben opgeleverd. Rijpstra, burgemeester van Noordwijk en oud-lid van de Tweede Kamer, zal donderdagavond in een openbare bijeenkomst verslag doen van zijn werkzaamheden. Samen met de fractieleiders presenteert hij dan ook het nieuwe akkoord.
De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds in de Aleidazaal en wordt voorgezeten door burgemeester Lamers.  

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart nam de VVD-fractie als grootste fractie in de nieuw verkozen raad het initiatief genomen voor de vorming van een nieuw college van B & W. Na een eerste verkenningsfase door Hein van Asseldonk werd Rijpstra gevraagd als informateur op te treden.  

De formele behandeling en verantwoording is voorzien tijdens een bijzondere extra raadsvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 17 mei. Na bespreking van het bestuurs- en beleidsakkoord kan die avond vervolgens de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders plaatsvinden.