Sinterklaas wordt nooit meer een 'inclusief feest'

26-01-2020 Uit Han van der Horst

Foto: Paul Meuldijk


COLUMN - Sinterklaas begint vroeg in 2020. Dat ligt niet aan mij maar aan sommige gemeenteraadsleden die de maand januari bij uitstek geschikt vonden om de viering van dit feest aan de orde te stellen. De kleinst mogelijke meerderheid van de Schiedamse volksvertegenwoordigers heeft moeite met Zwarte Piet omdat zij meegaat met het frame als zou hij een racistische karikatuur zijn.

Daarom moest burgemeester Lamers verleden jaar al gaan praten met Seps, de particuliere organisatie die de intocht verzorgt. Dat is een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers en die willen vasthouden aan de traditionele Piet. Waarom is dat het geval? Als zij zich voegen naar de wens van de raad, zouden zij daarmee moeten toegeven dat zij tot nog toe een racistische karikatuur hebben uitgebeeld. Zij weten dat dit niet het geval is. Zij laten zich niet vals beschuldigen. Juist door die aanklacht van racisme is er onbeweeglijkheid in de situatie gekomen. Wie meer over de herkomst van Zwarte Piet en Sinterklaas wil weten kan hier terecht.

Nu kun je naar voren brengen dat die herkomst irrelevant is. Het gaat immers om wat passanten er in zien en als er Schiedammers zijn die zich door de aanwezigheid van Zwarte Piet gediscrimineerd voelen, dan dient deze van het toneel te verdwijnen. Zulk een redenering lijkt aantrekkelijk maar houdt een groot gevaar in. Ook anderen kunnen dan gaan wijzen op verschijnselen die negatieve gevoelens bij hen oproepen bijvoorbeeld omdat zij in gehoofddoekte vrouwen propaganda voor vrouwenonderdrukking zien, ook al staat die kledij in de overtuiging van de draagsters zelf daar helemaal niet voor.

Hoe dan ook, de raad heeft de burgemeester opgedragen om wederom met Seps in gesprek te gaan over het uiterlijk van Piet. Hij wil meer roetveegpieten zien, zegt hij en dat gaat hij dan bij Seps op tafel leggen. Een raadslid van D66 heeft het einddoel van een en ander helder geformuleerd: Zwarte Piet moet weg.

De tegenstanders van Zwarte Piet in de gemeenteraad denken dat zij daardoor zorgen voor een inclusief sinterklaasfeest omdat niemand zich dan buitengesloten hoeft te voelen. Het is immers maar een kleine verandering, wordt er dan meestal bij gezegd.

Dat is natuurlijk niet het geval. Als het een kleine verandering was, had niemand zich daar zo onvoorstelbaar druk over gemaakt en had de raad zich met wezenlijker zaken kunnen bezighouden. Het is een daad van grote symbolische betekenis. Het is een afwijzing. Het is het bevel aan een fors gedeelte van de Schiedamse bevolking om zich schuldbewust te schikken. Roetveegpieten maken het sinterklaasfeest niet inclusief. Integendeel.

Het sinterklaasfeest zal nooit meer inclusief zijn. Het is een front in de 'culture wars' die dit land verscheuren.

Gefeliciteerd!


Gerelateerd