Raad van State over Decathlon: provincie moet werk overdoen

27-03-2019 Winkelen Redactie

Een beeld als dit zal hoe dan ook op zich laten wachten: bij de opening van de Decathlon in Rotterdam


DEN HAAG -  Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland moet opnieuw beslissen of het een uitzondering maakt voor twee nieuwe grootschalige sportwinkels buiten de stadscentra van Schiedam en Den Haag. Het gaat om twee vestigingen van Decathlon.
 
De provincie greep in bij bestemmingsplannen van Schiedam en Den Haag. Die willen beide een Decathlonwinkel en meer toestemming geven zich te vestigen buiten hun stadscentra. De provincie vindt dit niet passen binnen de regels.

De nieuwste versie van deze regels van de provincie is in orde. Maar de provincie moet als ze wil ingrijpen wel een afweging maken van alle belangen, en daarbij de ontheffingsmogelijkheid op de regels ruimer opvatten. Zo’n afweging heeft de provincie nu niet gemaakt. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

De provincie Zuid-Holland hanteert de regel dat de meeste nieuwe winkels alleen binnen stadscentra of in bestaande winkelcentra mogen komen. Daarbuiten mag alleen grootschalige detailhandel komen die niet in een centrum past, zoals winkels die auto’s, boten en bouwmaterialen verkopen. De provincie wilde Schiedam en Den Haag geen ontheffingen van de bestaande regels verlenen voor de grootschalige sportwinkels en greep in op de bestemmingsplannen van beide gemeenten, met zogenoemde reactieve aanwijzingen. Hiermee 'blokkeert' de provincie de bestemmingsplannen. Reden voor Den Haag, Schiedam en Decathlon om in beroep te komen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen handelde de provincie met haar besluiten in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn.

In de uitspraken van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de regeling die nieuwe detailhandel buiten stads- en bestaande winkelcentra verbiedt, in principe door de beugel kan. De provincie mag ook optreden om gemeenten aan die regeling te houden. De Afdeling bestuursrechtspraak leidt dit af uit de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg op een aantal vragen over de Dienstenrichtlijn in een juridische procedure die eerder bij haar speelde over een kwestie in de gemeente Appingedam.

Toch moet de provincie nieuwe besluiten nemen over de sportwinkels in Den Haag en Schiedam. Als de provincie besluit in te grijpen in bestemmingsplannen van gemeenten, moet ze alle belangen die in een concreet geval een rol spelen zorgvuldig afwegen, aldus de afdeling van de Raad van State. "Daarbij moet zij meenemen dat de ontheffingsmogelijkheid op de regels vanwege de Europese Dienstenrichtlijn ruimer moet worden opgevat", zo stelt de uitspraak. "In deze gevallen heeft de provincie zo’n afweging niet gemaakt." De provincie moet nu met zo’n afweging beoordelen of ze ontheffingen van de provinciale regels kan verlenen voor de nieuwe winkels. "Tot die tijd mogen de gemeenten Schiedam en Den Haag geen gebruik maken van de bestemmingsplannen voor de nieuwe winkels", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.Gerelateerd