'Stel onderhoud aan liften Heijermansflat uit'

22-03-2020 Wonen Ingezonden


Laatste nieuws: Miranda Kal meldt dat het werk aan de liften 'deels zullen worden opgeschort'. Zij had 'een prettig gespek' met een medewerker van Woonplus die haar liet weten dat de beide liften donderdag ('zij het middels een tussenoplossing') weer in gebruik zullen zijn. "De bewoners zijn hierover inmiddels via een brief geïnformeerd."

SCHIEDAM - Miranda Kal maakt zich zorgen over de situatie in de Heijermansflat. Daar wordt onderhoud gepleegd aan de liften, en dat zorgt voor dicht opgepakte bewoners en bezoekers in de lift. Zij richt zich tot eigenaar Woonplus om hier verandering in te brengen. De verhuurder dringt met aanplakbiljetten in de lift wel aan op het gespreid gebruik van de lift, maar dit heeft volgens Kal onvoldoende resultaat.

"Ik was gisteren weer even bij mijn moeder, woonachtig in het Heijermansflat. Ik maak me ernstig zorgen met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden aan de liften, met het oog op de huidige gezondheids-/voorzorgsmaatregelen die iedereen in acht moet nemen. Ik doel daarbij met name op de 1,5 meter afstand die iedereen ten opzichte van elkaar moet aanhouden. In de huidige situatie, met één lift buiten werking en dus slechts één lift beschikbaar voor een flat met twintig (!) verdiepingen is dit onhoudbaar.

Dat was ook gisteren weer pijnlijk zichtbaar, als er bijna filevorming is van senioren, al dan niet met rollator of scootmobiel, die zich gezamenlijk in een lift wringen. En gezien de gebrekkige mobiliteit van de meeste bewoners, biedt de trap geen alternatief. Overigens ook niet voor mij als bezoeker, aangezien ik dan blijkbaar buitenom moet lopen en de juiste sleutel moet hebben om het trappenhuis te kunnen ontsluiten. En beperkte sociale contacten en uitstapjes ten spijt, moeten mensen nu eenmaal ook hun boodschapjes halen, hun postbus legen, afval wegbrengen, hondje uitlaten… Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat de lift daarbij voor deze mensen onontbeerlijk is.

Ik doe dan ook een dringend beroep op jullie verantwoordelijkheid, zorgplicht en gezond verstand om het geplande onderhoud aan de tweede lift van volgende week uit te stellen tot nader orde, als de situatie weer 'normaal' is."Gerelateerd