Bewoners Daltonstraat zijn vrij om hun pand te koop te zetten

04-11-2019 Wonen Kor Kegel

In het huizenblok Daltonstraat 24 tot 46 staat gemeentelijke en particuliere panden door elkaar


SCHIEDAM – De huiseigenaren aan de Daltonstraat zijn niet langer verplicht om hun woning eerst aan de gemeente aan te bieden, wanneer ze hun pand willen verkopen. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben namelijk besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de Daltonstraat in te trekken. Deze wet verplicht eigenaren om hun pand eerst aan de gemeente aan te bieden.

De gemeenteraad besloot in 2009 om de Wvg voor de hele Wetenschappersbuurt van toepassing te verklaren voor de duur van tien jaar. In 2012 kwam er binnen de beoogde bestemming voor dit deel van Schiedam-Oost een apart bestemmingsplan voor de Daltonstraat, waardoor de Wvg nog eens extra werd verlengd tot 2022. Dat hield in dat de eigenaren van de Daltonstraat 2 tot en met 46 en de bedrijfsruimte aan de Dr. Zamenhofstraat 9-11 bij een poging om hun eigendom te verkopen eerst bij de gemeente moeten aankloppen.

Toen in 2016 het bestemmingsplan Wetenschappersbuurt werd vastgesteld, werd de termijn tot 2022 niet opnieuw verlengd. De woningen Daltonstraat 2 tot en met 22 zijn inmiddels gesloopt en er vervangen door nieuwbouw.

Het gemeentebestuur heeft begin 2016 overwogen om de Wvg voor de Daltonstraat in te trekken, maar dat is weloverwogen niet gebeurd. Niettemin kregen de particuliere eigenaren de mededeling dat de gemeente niet actief van de Wvg gebruik zou maken. In plaats daarvan ging de gemeente met de eigenaren in onderhandeling over particuliere woningverbetering. Het doel was een samenhangend verbeterplan voor de woningen in particulier bezit (nummers 24, 30, 32, 34, 40, 44 en 46) en de gemeentelijke panden (Daltonstraat 26, 28, 36, 38 en 42). Om een uniform plan te realiseren bleef de Wvg gevestigd als stok achter de deur.

Nu er een akkoord is over de werkzaamheden voor het uniform opknappen van de gevels, heeft het college de Wvg voor de Daltonstraat tussentijds beëindigd. De particuliere eigenaren zijn nu vrij om hun eigendom aan derden te verkopen. De huizen in gemeentelijk bezit zullen als klushuizen worden verkocht, wat de gemeente geen windeieren legt omdat de woningwaarde intussen meer is toegenomen dan de verbouwingskosten. Positief voor de gemeentebegroting is een verwachte opbrengst tussen de twee en drie ton.

De Wvg blijft wel gelden voor de bedrijfsruimte aan de Dr. Zamenhofstraat 9-11. Deze locatie zou omgezet moeten worden in woonruimte vanwege de raakvlakken met de ambities voor de omgeving van station Schiedam-Centrum, de Horvathweg en Schieveste.

Zie ook dit artikel.

Bekijk de foto'sGerelateerd