Geen nieuws, toch nieuws: binnenstad in opgaande lijn

26-11-2019 Wonen Redactie

De Schiedamse binnenstad raakt steeds meer geliefd


SCHIEDAM – Opmerkelijk onopmerkelijk, dat is het. Een journalist gaat op zoek naar nieuws, en nieuws is het al bijna niet meer: het gaat goed met de binnenstad.

Zo meldt het college van burgemeester & wethouders, bij monde van wethouder Marcel Bregman. Hij heeft gelijk als hij vanmiddag stelt dat ‘nog maar kort geleden mensen zeiden dat je niet aan een dood paard moet trekken’. Maar al een jaar of langer stelt het college dat het beter gaat met de binnenstad, zeg maar gewoon goed.

De cynici, zeg maar tachtig procent van de Schiedammers, geloven er nog steeds niets van. Schiedam, onze stad waar zo veel mis gaat. Waar we gewend zijn aan verval en leegstand... En toch zijn de signalen zo duidelijk dat Bregman vandaag geen tegenspraak duldde: “Schiedam zit in een ferme opgaande lijn.” “Het vertrouwen is terug.”

Daarom, om het ook wel eens gaaf is om ongegeneerd de lof te steken over je eigen stad: het gaat goed. Dat valt met cijfers aan te geven, en met meer subtiele ontwikkelingen.

Eerst een paar cijfers, en maar het meest prangende punt: de winkelleegstand. De bezettingsgraad van de winkelpanden is voor vorig jaar becijferd op 78,9 procent. In 2015 was dat 73 procent. En dit jaar gaat het verder de goed kant op: Bregman rekent nu met 79,8 procent bezetting, of te wel, 20,2 procent leegstand. Dat geldt voor het kernwinkelgebied inclusief de aanloopstraten. “Als we kijken naar de straten in het leegstandsverordeningsgebied is het ruimtegebruik zelfs 82,2 procent.

Het aantal toeristen neemt toe: van 525.000 in 2017 naar 625.000 in 2018 (aldus NBTC Nipo Research). De binnenstad wordt ook steeds meer gewaardeerd als woongebied. Bewoners van het centrum zijn tevredener over de ontwikkelingen in hun wijk dan andere Schiedammers: 83 procent van hen zegt tevreden te zijn over hun buurt, tegen 65 procent van alle Schiedammers.

De WOZ-waarde van panden in de binnenstad stijgt relatief snel: ruim 399 miljoen euro samen voor alle woningen dit jaar, tegen bijna 357 miljoen vorig jaar. Dat betekent een stijging van 11,9 procent, terwijl alle Schiedamse woningen samen met 9,9 procent in WOZ-waarde zijn gestegen. De waarde van bedrijfspanden ging omhoog van 135,7 naar 140,8 miljoen euro. De gestegen waardering van wonen in de Schiedamse binnenstad vertaalt zich volgens Bregman ook in een grotere bereidheid te investeren en woningen te kopen.

Ook de reputatie van de stad verbetert. Beerde Consultancy zette de waarde van ‘het merk Schiedam’ af tegen die van de andere vijftig grootste Nederlandse steden. Drie ranglijsten worden er gemaakt, van bekendheid, waardering en binding en op alle drie stijgt Schiedam een plek of tien de afgelopen jaren. “Schiedam doet het daarmee beter dan buurgemeente Vlaardingen”, wordt er fijntjes bij vermeld.

Want dat blijft dan toch wel de grootste verbazing: waar de westerburen de weg lijken te gaan die Schiedam vijftien, twintig jaar geleden ging, lijken zaken er nu hier in de stad vaak beter voor te staan dan in Vlaardingen. Ongedacht. Ongehoord. Ongekend. Hoe kan dat, is de vraag aan Bregman. Zijn antwoord: “We profiteren nu van de besluiten die we tien jaar geleden hebben genomen. We hebben steeds één lijn vastgehouden.” Gesteund, structureel, door het Fonds Schiedam Vlaardingen. “Je kan het hebben over leegstandsverordeningen, over tijdelijke winkels of parkeren, maar er bestaat niet één oplossing. Het is een kwestie van een lange adem.” Dat wijkt af van elders, aldus Bregman. “Als je een verhaal hebt, vertel dat dan.” Het verhaal van de historische stad. Waar het goed toeven is.


Gerelateerd