Categorieën

Service

'Belangen huurders worden verkwanseld'

'Belangen huurders worden verkwanseld'
Wonen

'Belangen huurders worden verkwanseld'

  • Ingezonden
  • 04-02-2021
  • Wonen
'Belangen huurders worden verkwanseld'

Sobo is te vinden op de hoek van de Singel met de Emmastraat


INGEZONDEN - Bij de bestuurders en andere vrijwilligers van bewonersorganisatie Sobo lijkt de stoom uit de oren te komen over de gang van zaken op verschillende plekken in de stad. Zij willen hun zorgen niet langer voor zich houden en zij richten zich daarom tot de stad.

Open brief aan de Schiedammers!

Soms is het nodig om eerst even naar het verleden te kijken. In 2018 maakte het Sobo, het Schiedams Overleg BewonersOrganisaties, een medewerker
vrij voor het project Van Gas Los. Helaas bleek al snel dat dit een goede zet is geweest en nodig, mede gezien ervaringen elders, want dit plan is geen goed plan!

Het voordeel van een gevestigde organisatie als het Sobo is dat in tientallen jaren een enorme kennis en ervaring is opgebouwd en haar loket door duizenden burgers gevonden is in de loop der tijd.

Nog medio 2017 werd dat bevestigd door de toenmalige wethouder die in een interview verklaarde dat het Sobo goed functioneerde.

Zijn opvolger in 2018 vond dat het Sobo niet meer van deze tijd zou zijn, maar de feiten wijzen anders uit!

Gelukkig weten Schiedammers de vrijwilligers van het Sobo nog steeds te vinden met hun woonproblemen. Zij blijven welkom zolang dat kan.

Het Sobo mag zich niet meer bezighouden met collectieve, uitsluitend met individuele belangen. Daar hebben wij ons bij neer moeten leggen, en het zou helemaal niet erg zijn, als die collectieve belangen dan maar wel door anderen goed worden behartigd!

Dit brengt ons bij het heden.

De Staatsliedenbuurt: Verregaande verslechteringen door jarenlang geen onderhoud! Sobo verwees bewoners uit die buurt met hun klachten over ernstige
verwaarlozing door naar HOW, want het gaat over collectief belang. Ze kwamen terug bij het Sobo omdat zij door HOW tenslotte naar Woonplus werden gestuurd
maar die wilde niets voor hun doen.

Eerder heeft het Sobo zich jarenlang ingezet voor eenzelfde schimmelproblematiek in de Nieuwe Buurt e.o., net zo lang tot er eindelijk wat aan werd gedaan. Overigens afgelopen week kregen wij een mail van eenzelfde proces, dus het is nog steeds actueel!

Van Raalteplein: Sobo heeft zich jarenlang in de klachten verdiept, adviezen gegeven en ook klachten met bewoners bij Woonplus onder de aandacht gebracht. Helaas werden klachten niet serieus genomen en actie van Woonplus bleef meestal uit.

De voorspellingen zijn helaas uitgekomen: het is een puinhoop! Dit zijn woorden van de bewoners en het Sobo vindt dat zij gegronde redenen hebben.

De bewoners hebben zich duidelijk gekeerd tegen het plan en het proces, en richten allerlei comités op met eigen initiatieven. Één organisatie in plaats van meerdere eilandjes zou goedkoper en effectiever zijn, aldus een betrokken bewoner.

J. Urlusplein: proeftuin voor Woonplus en deze werkzaamheden zijn, belachelijk genoeg, nog steeds niet afgerond. Er is dan ook veel onvrede onder de bewoners. Zij voelen zich geïntimideerd en willen/kunnen niet praten.

Het Sobo kan niet langer aanzien hoe de belangen van huurders en andere bewoners worden verkwanseld. Wij zullen ons tot de laatste snik (en laatste eurocent van onze reserves) blijven inzetten voor de woonbelangen van de Schiedammers. Belangen die door anderen niet of nauwelijks worden gediend.