Categorieën

Service

AOV: 'We proberen komst asielzoekers tegen te houden'

AOV: 'We proberen komst asielzoekers tegen te houden'
Politiek

AOV: 'We proberen komst asielzoekers tegen te houden'

  • Ingezonden
  • 22-12-2021
  • Politiek
AOV: 'We proberen komst asielzoekers tegen te houden'

Foto: Louise Melchers


INGEZONDEN - Vanmiddag kondigde B&W aan dat de stad op een schip in de Buitenhaven onderdak gaat bieden aan tenminste vijftig asielzoekers. 
Christien Bruggeman, raadslid van AOV, reageert.

"AOV Schiedam vindt het onbegrijpelijk dat het rijk, staatssecretaris Broekers-Knol (VVD), Schiedam heeft aangewezen om vluchtelingen (nog zonder status) op te vangen in een regio met bovengemiddelde problematiek. Op de boot zal het COA alle kosten vergoeden, maar alle overige kosten, zoals handhaving etc. zijn voor de gemeente Schiedam. Tevens ligt de boot aan de grens van de meest kwetsbare wijken van Schiedam.

We zullen ons dan ook verzetten tegen de aanwijzing van het Rijk en ons aansluiten bij andere partijen in de raad die zullen proberen dit tegen te houden. We wachten daarover verdere berichtgeving af. We kijken daarbij in overleg met andere partijen of het zin heeft om een interpellatiedebat aan te vragen in de gemeenteraad. De fractie van de Schiedamse VVD heeft al raadsvragen gesteld, we vragen aan het college deze snel te beantwoorden.

We hebben als stad al moeite genoeg om statushouders te huisvesten, die voorrang hebben op Schiedamse woningzoekenden. Daarnaast vindt de fractie van het AOV Schiedam dat er nu echt werk moet worden gemaakt van het terugsturen van zogeheten ‘veilige landers’ (mensen uit bijvoorbeeld Marokko en Algerije) die geen recht hebben op opvang. We zien nu in Vlaardingen dat juist vreemdelingen uit die landen op de boot worden geplaatst. Dat is volgens ons geen oplossing. Als vreemdelingen geen enkele kans hebben op een status, moeten ze zo snel mogelijk worden teruggestuurd."