Categorieën

Service

Archief helpt democratie vooruit

Archief helpt democratie vooruit
Politiek

Archief helpt democratie vooruit

  • Han van der Horst
  • 10-12-2023
  • Politiek
Archief helpt democratie vooruit


COLUMN - Het gemeentearchief heeft een fraaie bijdrage geleverd aan de verdere democratisering van Schiedam. Sinds enkele dagen kunnen de burgers achter hun eigen computer nagaan wat de partijen en de raadsleden aan wie zij hun stem toevertrouwden, nu daadwerkelijk hebben gedaan en gezegd. Dat doe je door zoekwoorden in te voeren op een website en dan komen hun uitspraken vanzelf naar voren. Hebben zij hun beloftes waargemaakt of ben je belazerd? Dankzij het archief kom je daar in een handomdraai achter.

Dat is van grote betekenis, want eigenlijk kennen onze stad en ons land maar een beperkte vorm van democratie. Een keer per vier jaar mogen de burgers hun voorkeur uitspreken voor een enkele kandidaat uit de tientallen tot honderden die zich presenteren. Zij lokken u met beloftes en levensbeschouwingen. 

Als u het vakje voor een naam rood hebt gemaakt, staat u in feite buitenspel. U kunt soms over allerlei zaken aan inspraakprocedures meedoen, maar dat zijn gunsten en u moet beslagen ten ijs komen om weerwoord te bieden aan perfect voorbereide ambtenaren en politici. Wilt u invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen een partij, dan dient u actief lid te worden en vergaderingen af te lopen. Ook daar bestaat een grote kenniskloof tussen de oudgediende partijtijgers en de gewone leden. 

Dat maakt het moeilijk je stem niet alleen uit te brengen, maar ook te laten horen en invloed uit te oefenen. 

Nu heeft het archief dat een stuk gemakkelijker gemaakt. Overigens dankzij samenwerkring met het Rotterdamse bedrijf Notubiz

Het is wel even oefenen en grasduinen, maar je hebt snel door hoe het werkt. Ik ging eerst naar https://schiedamarchief.notubiz.nl/ . Je komt dan meteen al op de startpagina de mogelijkheid tegen om een zoekwoord in te vullen. Ik koos voor 'Bijl'.

Hoe zou onze interim het doen, immers? Ai dat valt niet mee. Het woordje bij wordt als Bijl gelezen en er zijn heel veel mensen geweest met de achternaam Bijl. Dan maar laatste eerst. Ook dan komt de burgemeester niet naar voren. Wel mevrouw Bijl-Heijstek. Wacht even: in de raad wordt de burgemeester natuurlijk gewoon aangeduid als de voorzitter. Ja, nu lukt het. Alleen blijkt iets nieuws. Het jongste verslag dat verschijnt is dat van de vergadering van maandag 18 december 2006. 

Zie je: meer oefenen, de mogelijkheden verkennen. Niet eigenwijs zijn maar de zoekhulp gebruiken. Zoals mijn lief altijd zegt: 'read the fucking manual'. 

Dan komt het goed.

Ik wens nu de medewerkers van het stadsarchief fijne feestdagen en alle goeds voor 2024. Leve de vrijheid! Leve de democratie! Laten wij het doen en laten van onze vertegenwoordigers onder het vergrootglas leggen. Niet om ze te veroordelen, maar om met ze mee te denken over het welzijn van onze stad.

Proost mensen!