Categorieën

Service

AWP ziet niets in herinvoering kwijtschelding zuiveringsgeld

AWP ziet niets in herinvoering kwijtschelding zuiveringsgeld
Wonen

AWP ziet niets in herinvoering kwijtschelding zuiveringsgeld

  • Redactie
  • 16-11-2022
  • Wonen
AWP ziet niets in herinvoering kwijtschelding zuiveringsgeld

SCHIEDAM - De meningen in het bestuur van hoogheemraadschap Delfland zijn verdeeld over het mogelijk kwijtschelden van de zuiveringsheffing.

De zuiveringsheffing wordt in 2023 voor meerpersoonshuishoudens naar verwachting met enkele tientjes verhoogd. Juist ook vanwege die prijsverhoging stellen flink wat fracties in het algemeen bestuur voor om opnieuw de mogelijkheid van kwijtschelding van de heffing in te voeren. Die is in 2016 afgeschaft. Onder meer de PvdA, de Christen Unie-SGP, Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren stellen voor mensen met weinig financiële draagkracht te ontlasten. Al was het maar voor een jaar. 

De Algemene Waterschapspartij ziet dat anders. “Kwijtschelding van de zuiveringslasten klinkt sympathiek maar verschuift het probleem.” Volgens de AWP moet de zuiveringsheffing geen onderdeel zijn van armoedebeleid. Dat is een zaak van de gemeenten, aldus de fractie. “De AWP stelt dat door het rijk de verantwoordelijkheid voor armoedebeleid bij de gemeenten is neergelegd. Wettelijk is bepaald dat vanuit de gemeentelijke bijstandsuitkering alle lasten moeten kunnen worden voldaan. Waterschappen en provincies hebben geen rol in het armoedebeleid. En dat wil de AWP ook zo houden, dat is wel zo zuiver.” Want het ontlasten van minder draagkrachtigen betekent per saldo het meer belasten van de mensen die meer financiële mogelijkheden hebben. 

"Ook de AWP is geschrokken van het effect van de stijging van de energieprijzen op de dagelijkse kosten van de rioolwaterzuivering”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP in het waterschap Delfland. “Vijftig euro omhoog, dat is veel voor een waterschap. Maar laten we niet overdrijven, dat is iets meer dan vier euro per maand. Alle prijzen zijn gestegen en voor vier euro krijg je op een terras in Den Haag nog net een biertje!” Wat is het alternatief, zo vraagt Middendorp zich af. “Met je emmertje naar een gat in de achtertuin?”

De AWP zegt veel meer te zien in kostenverlaging in combinatie met het aanboren van extra inkomsten voor de rioolwaterzuivering. “Windmolens en zonnepanelen leveren gewoon geld op. Maar ook de grondstoffen fosfaat en cellulose zijn geld waard, en die spoelen we nu nog gewoon in zee. Warmtewinning uit water is op termijn ook winstgevend.”