Categorieën

Service

B&W zet plannen met Stadserf 'klaar' voor nieuwe raad

B&W zet plannen met Stadserf 'klaar' voor nieuwe raad
Nieuws

B&W zet plannen met Stadserf 'klaar' voor nieuwe raad

  • Redactie
  • 24-02-2022
  • Nieuws
B&W zet plannen met Stadserf 'klaar' voor nieuwe raad

Impressie van de plannen; beeld: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Als het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen aan het werk gaan, staat er in ieder geval al een mooi praktisch plan klaar om snel aan te pakken: de sloop en nieuwbouw van delen van het stadskantoor. 

Toenmalig wethouder Fahid Minhas sprak bij de presentatie van de plannen met het Stadserf in december 2020 de verwachting uit dat al dit jaar een begin met de bouw - en de sloop - zou kunnen worden gemaakt. Of dat gehaald wordt is maar zeer de vraag: B&W geven aan dat in juni in de raad verder gesproken kan worden over de plannen.

Dat stellen zij in een kennisgeving aan de vertrekkende raad, zeg maar een tussenbalans. De haalbaarheid van de plannen is onderzocht, op het gebied van ontwerp en functionaliteit, hoe ze buiten en binnen uitpakken, of het bouwtechnisch mogelijk is en wat ze kosten. Ook is nagegaan hoe er door omwonenden tegen de plannen wordt aangekeken.

Veel is nog onzeker en te besluiten, maar in het huidige ontwerp lijkt de stad 4,4 miljoen euro bij te moeten passen in de grondexploitaties om de plannen uit te kunnen voeren. Verder zijn er vastgoedinvesteringen van 7,9 miljoen nodig, met name in de nieuwe entree van het Theater aan die Schie en het Gemeentearchief.

Tegenover de kosten staan inkomsten uit de verkoop van appartementen die worden gerealiseerd. De bouw van een nieuw woongebouw op de hoek van de Overschiesestraat en de Broersvest, dus op de plek van de vroegere keerlus van de tram, levert geld op. Dit deelproject wordt als eerste uitgevoerd. Bij de sloop en nieuwbouw van het complex aan de Stadserfkant, dus het horecadeel op de kop bij de ruïne, het bedrijfsrestaurant, de voormalige bibliotheek en het archief, de entreehal en het klantcontactcentrum, moet geld bij.

Het tekort is zelfs groter dan eerder voorzien. Dat heeft vooral te maken met de vermindering van het aantal te realiseren appartementen, waar het college nu voor kiest. In plaats van 103 komen er 83. Ook blijkt de sloop duurder en is een groter gebied rond het complex in de plannen betrokken.

Het financiële plaatje rond de plannen is ingewikkeld, want behalve kosten van bouw en sloop zijn er ook afschrijvingen en reserveringen (voor onderhoud) voor het bestaande pand die wegvallen. Verder gaat het college uit van mogelijk extra huurinkomsten van het theater. Daarom is er ook optimisme: “De gemeente kan naar verwachting een nieuwe theaterentree en een nieuw KCC (klantcontactcentrum-red) en archief bouwen tegen dezelfde of lagere structurele jaarlasten als in de huidige meerjarenbegroting.”

B&W stelt voor de nieuwe raad te laten besluiten over mogelijke besparingen. Te denken vanaf het aan schrappen van de inpandige openbare en bewaakte fietsenstalling ten faveure van een commerciële gebruiker, een ‘iets lagere ruimtelijke kwaliteit’ dan de ‘hoogwaardige uitstraling’ waarmee steeds is gerekend en het niet verplaatsen van de ingang van de parkeergarage. Die is vooralsnog voorzien aan de Broersvest. Nog drastischer zou zijn om extra appartementen - door extra bouwlagen - te bouwen. “Keerzijde is dat de bouwmassa relatief fors wordt en in de beleving wellicht dominant.” 

Nog een andere keuze moet de ‘nieuwe’ raad maken: nu nog wordt uitgegaan van appartementen in ‘het midden en hogere segment’. “Om beter aan te sluiten op de Woonvisie kan hieraan sociale woningbouw worden toegevoegd”, aldus B&W. “Dit heeft financieel gezien een negatief effect op de businesscase (de planbegroting -red.).”

En oh ja, over de beoordeling van de plannen door 'de buren' aan het Stadserf. Die oordelen volgens het college voor negentig procent overwegend positief op de plannen. Tien procent geeft aan 'de meerwaarde ervan niet te zien'.

Zie ook dit artikel uit december 2020.