Categorieën

Service

Bewoners Dudok tegen aantasting rijksmonument

Bewoners Dudok tegen aantasting rijksmonument
Wonen

Bewoners Dudok tegen aantasting rijksmonument

  • Kor Kegel
  • 22-09-2022
  • Wonen
Bewoners Dudok tegen aantasting rijksmonument

SCHIEDAM – De Vereniging van Eigenaren van de woningen in het Dudokgebouw aan de Gerrit Verboonstraat hebben bezwaar tegen de plannen van een ondernemer die op nummer 8-10 een salon of studio voor schoonheidsbehandelingen waaronder laserontharing wil beginnen.

De bezwaren hebben geen betrekking op de beoogde bestemming van het winkelpand, maar op de plaatsing van de installatie voor een airconditioning aan de achterzijde van het pand en ook op de beoogde reclame-uiting. De airco-installatie komt op een plaats die overlast kan veroorzaken. De reclame-uiting zou betekenen dat de gehele etalage wordt dichtgeplakt.

Dat mag niet, weet Hans van der Sloot. Hij heeft voor de VvE Woningen Dudok/HAV de zienswijze opgesteld. Hij heeft door zijn jarenlange lidmaatschap van de Schiedamse welstands- en monumentencommissie veel deskundigheid en weet dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zoiets niet toestaat. De overweging van deze rijksdienst, waarin de monumentenzorg is opgegaan, is dat kleurgebruik, reclame-uitingen en toevoegingen te allen tijde afzonderlijk vergunningplichtig zijn. Afwijkingen moeten worden gemotiveerd en daarna moeten ze worden getoetst aan de geldende regelgeving.

Het Dudokgebouw, vroeger in heel Schiedam bekend als de HAV-bank (wat de naam van de VvE verklaart),is door architect Willem Dudok ooit bedoeld als een gebouw met een zwart-marmeren winkelplint met veel glas. Het afplakken van de etalageruiten met raamfolie, ook al is deze verwijderbaar, past niet in dat concept. Hans van der Sloot, na zijn verhuizing vanaf de Broersvest bewoner van het Dudokgebouw,  ziet op andere vergelijkbare plekken in Schiedam-Centrum voorbeelden van hoe het ook kan. Aan de Rotterdamsedijk laat een vergelijkbaar bedrijf als Clinique Elixer zien dat je openheid kunt uitstralen. Ook de winkels in de plint van flat Singelwijck, ontworpen door architect Heinrich Leppla, hebben een doorkijk die de totale aanblik van dit monument meerwaarde geeft.

Overigens dateert Singelwijck uit dezelfde periode als het Dudokgebouw.

Voor wat betreft de etalagewand stipt de VvE een punt aan, dat voor alle voorbijgangers in de Gerrit Verboonstraat te observeren zou zijn. Het andere deel van de zienswijze betreft een kwestie die alleen de bewoners van het Dudokgebouw aangaat. Het gaat hier om een airco-unit die aan de achterzijde van het rijksmonument zou moeten komen. In de vergunningaanvraag meldt de ondernemer die in Gerrit Verboonstraat 8-10 van start wil gaan, dat het uiterlijk van het ‘bouwwerk’ niet wordt veranderd. Maar de VvE heeft naar de tekeningen gekeken. Van der Sloot concludeert dat de Monumentenwet en zelfs de Woningwet zich verzetten tegen een dergelijke toevoeging aan het bouwwerk. Wil de ondernemer toch een airco-installatie aanbrengen, dan zou deze het niet moeten doen onder de (onbeschermde) balkons van de woningen direct boven de laserontharingsstudio.

Behalve tegen de plaatsing van de airco-unit maken zij bezwaar tegen de uitstoot van warme lucht in hun directe leefomgeving, Gevreesd wordt voor stankoverlast, indien bij behandelingen in de laserstudio vluchtige vloeistoffen worden gebruikt, zoals bij schoonheidsbehandelingen veelal het geval is. De VvE merkt op dat andere bedrijven in de winkelplint, waaronder de makelaarskantoren Wassenaar en Ooms en Mar’s Kapsalon, geen van alle uitwendig geplaatste airco-units hebben.

De VvE brengt het gemeentebestuur onder de aandacht dat de airco-installatie een toevoeging aan het rijksmonument is, die door de Monumentenwet en de Woningwet 2015 wordt verboden. De VvE wil desondanks met de ondenemer meedenken. Een airco-installatie zou in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke bepalingen voor een voor het publiek toegankelijke arbeidsomgeving

De VvE Woningen Dudok/HAV benadrukt als belangenbehartiger op te treden, maar dat individuele eigenaar-bewoners ook zelf zienswijzen kunnen indienen.