Categorieën

Service

Bewoners Jacques Urlusplein zwaar ontevreden over renovatie

Bewoners Jacques Urlusplein zwaar ontevreden over renovatie
Wonen

Bewoners Jacques Urlusplein zwaar ontevreden over renovatie

  • Redactie
  • 23-02-2021
  • Wonen
Bewoners Jacques Urlusplein zwaar ontevreden over renovatie

Resultaten van de bewonersrondvraag


SCHIEDAM - De bewoners van de flat aan het Jacques Urlusplein die door Woonplus wordt gerenoveerd zijn niet tevreden over de resultaten van het werk.

Dat blijkt uit een enquête onder de bewoners, waarover Het Collectief Groenoord bericht. In dat collectief bundelen de bewoners van Groenoord hun krachten in het verzet tegen het loskoppelen van het gasnet van hun woningen.

In het appartementencomplex dat als eerste is aangepakt en ook dient als proefproject voor de aanpak van andere complexen in de wijk, wonen 23 huishoudens. Twaalf daarvan gaven tot dusver hun antwoorden in de rondvraag die bewoners organiseerden uit onvrede met de gang van zaken. Uit die antwoorden blijkt op zijn zachtst gezegd dat het werk niet op grote bijval kan rekenen.

Een bewoner is tevreden over het geleverde werk, elf niet. Tien mensen moeten nu constateren dat zij van tevoren eigenlijk geen goed beeld hadden hoe de werkzaamheden zouden verlopen. Net zo min hadden zij een idee van de schades aan hun woningen die het werk zou opleveren, of hoe het plafond en hun wanden eruit zouden zien. Datzelfde aantal mensen oordeelt dat de renovatie niet is verlopen volgens de afspraken en dat zij niet goed zijn geïnformeerd over het verloop van het werk.

Elf van de twaalf respondenten meldt dat klachten niet direct zijn verholpen, negen mensen hebben het idee dat het werk aan hun woning nog niet is afgerond. Vier mensen vinden dat de verwarming en andere installaties functioneren zoals zou moeten – en daarmee is dat in acht huishoudens nog niet het geval.

Woonplus reageert bij monde van een woordvoerder dat het de enquête niet kent. “De bewoners hebben die niet gedeeld met Woonplus en dus kan Woonplus er niet op reageren.”

Maar als het idee leeft dat het werk niet goed is gebeurd of nog niet klaar is, dan zijn de bewoners welkom om reparatieverzoeken te doen, aldus de woordvoerder.

“Woonplus realiseert zich dat de woningaanpassing aan het Jacques Urlusplein niet in één keer goed is gegaan. Uiteraard hadden we dat graag gewild. Dat is niet realistisch gebleken.” De woningbouwvereniging stelt graag beoordeeld te worden op de wijze waarop zij geleerd heeft van de ervaringen en die kennis wordt ingezet in de toekomst.

Uit een eigen enquête van Woonplus onder de bewoners van het Jacques Urlusplein zijn ook klachten naar boven gekomen, aldus de woordvoerder. “Onlangs is er via een huis-aan-huis-bezoek een extra rondgang geweest om te vragen of bewoners tevreden waren. Veel bewoners waren tevreden over de nieuwe warmte-installatie. Wel waren er klachten over de leefbaarheid en de trage afhandeling van reparatieverzoeken.”

Deze klachten worden opgepakt, stelt Woonplus. Ook stelt de verhuurder zich te realiseren dat het proces rondom huurverhoging bij veel bewoners niet duidelijk is. “Woonplus raadt huurders aan om zich goed daarover te informeren”, aldus de woordvoerder, die benadrukt dat zijn werkgever zich houdt aan de wettelijke afspraken die daarover gemaakt zijn.