Categorieën

Service

Coalitie: Vlaardingen moet veiliger, groener en zorgzamer

Coalitie: Vlaardingen moet veiliger, groener en zorgzamer
Politiek

Coalitie: Vlaardingen moet veiliger, groener en zorgzamer

  • Vlaardingen24/Herman van Nieuwenhuizen
  • 17-05-2022
  • Politiek
Coalitie: Vlaardingen moet veiliger, groener en zorgzamer

De kandidaat wethouders en fractievoorzitters van de coalitie in Vlaardingen


VLAARDINGEN – Een fijne en betaalbare woning voor iedereen, een levendige binnenstad met winkels, cultuur, recreatie en een groen Liesveldviaduct, meer blauw op straat en extra aandacht, tijd en geld voor een aantal probleemgebieden. Vandaag presenteerde een nieuwe groep wethouders in spé een coalitieakkoord van 25 pagina's dat bol staat van deze ambities voor Vlaardingen. Het enthousiasme spat er vanaf en dat wordt ook nog eens benadrukt door de titel die er voor gekozen is: 'Groei en bloei voor Vlaardingen'.

De fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP zijn er na vijf weken onderhandelen uit en hun kandidaat wethouders zullen op korte termijn geïnstalleerd worden. In het akkoord staan echter wel slechts hoofdlijnen, want over de details moet nog gesproken worden met de nieuwe gemeenteraad. In ieder geval is er weer geld om ‘dingen te doen’.

"Het doel voor de komende jaren is om te werken aan een stad waar het fijn, wonen, werken en recreëren is’’, zo stond er in het persbericht waarmee het akkoord werd aangekondigd. Die zin komt overigens terug bij elk nieuw coalitieakkoord en ook bij elke begroting van de afgelopen jaren. En veel van wat er in het nieuwe coalitieakkoord staat is ook al eens genoemd of voorgesteld door verschillende partijen in de afgelopen vier jaar. Meer handhavers en meer politie bijvoorbeeld, al sinds jaar en dag door de partij van Ron Boers gevraagd. Of de leegstand in de binnenstad steviger aanpakken met de pandeigenaren. De leefbaarheid in de Westwijk verbeteren en overlast en armoede bestrijden. Zorgen dat iedereen in Vlaardingen die dat wil een betaalbare woning kan huren of kopen en een schonere, groene stad. Het is nu allemaal bij elkaar gezet in één stuk waarin alle coalitiepartijen zich kunnen herkennen.

De nieuwe club wethouders wil, met hun fracties, ook werken aan het wederzijds vertrouwen binnen de gemeenteraad. En natuurlijk het vertrouwen terugwinnen van de inwoners van Vlaardingen. Dat vertrouwen ontbreekt nog weleens. 'Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen', zo staat het in het coalitieakkoord. Onderling zal dat in ieder geval wel lukken; kandidaat wethouders Bart Bikkers (VVD), Lianne van Kalken (Groen Links), Jacky Silos (CDA), Koen Kegel (D66) en Ivana Somers (Leefbaar Vlaardingen) kennen elkaar van haver tot gort en werken al langer samen. Nieuwkomer Arnoud Proos (Christen Unie/SGP) voegt zich hier bij, maar zal nog wel even moeten verhuizen vanuit Barendrecht waar hij eerder wethouder was.

Kortom, de ambities zijn groot, maar de problemen zijn dat ook; de binnenstad kampt met aanzienlijke leegstand en de regeling met subsidies voor winkeliers om (vooral naar het Liesveld) te verhuizen is (nog) geen succes. Armoede is een groeiend probleem, mede onder invloed van stijgende energielasten en wie op een betaalbare huur- of koopwoning hoopt, kan nog weleens lang moeten wachten want het zijn vooral duurdere huizen die gebouwd worden in Vlaardingen. De sanering in de Broekpolder van zo’n zeventig hectare grond zorgt ook voor een (tijdelijke) kaalslag die op weerstand van veel Vlaardingers stuit en met de groeiende bedrijvigheid bij en achter de Deltaweg wordt het er ook allemaal niet schoner op, al helemaal niet langs de Marathonweg. Laat staan als straks het Blankenburgtracé klaar is, met tunnel en zesbaanssnelweg.

Vooralsnog krijgt de nieuwe coalitie met hun wethouders echter het voordeel van de twijfel, want er moet nog een start gemaakt worden. Binnenkort buigt de ‘rest van de gemeenteraad’ zich over de plannen. Wie het alvast allemaal zelf rustig wil doorlezen vindt het coalitieakkoord hier!