Categorieën

Service

Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR

Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR
Nieuws

Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR

  • Redactie
  • 24-12-2021
  • Nieuws
Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR

REGIO - Het algemeen bestuur van DCMR milieudienst Rijnmond heeft ingestemd met voorstellen van de dienst voor extra budget.

Dit om maximaal bij te dragen aan de circulaire economie en energietransitie. Het gaat om een bedrag van ruim twee miljoen euro. Met het geld kan DCMR zich op deze thema’s verder professionaliseren. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de toekomst.

Het bestuur – vijftien wethouders van de Rijnmondgemeenten en twee gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland – blikte tijdens de bijeenkomst eerder deze maand kort terug op de eerste vijftig jaar DCMR om daarna over te schakelen naar de toekomst. Aanleiding was de rol van DCMR bij plannen om in de Rijnmond een circulaire en klimaatneutrale economie te realiseren. DCMR heeft een voorstel gedaan om de komende jaren de kennis op dit gebied een forse impuls te geven. De 2,3 miljoen euro die het bestuur ter beschikking wil stellen, zijn afkomstig uit het financieel resultaat van DCMR uit 2020.

“Veel geld, maar er moet ook veel gebeuren," zegt gedeputeerde Meindert Stolk, voorzitter van het bestuur van DCMR. “We gaan op grote schaal waterstof opslaan en transporteren in de haven. We gaan energie opslaan in buurtbatterijen. En denk aan afval, dat we vaker gaan gebruiken als grondstof. Dat is mooi, maar levert ook milieu- en veiligheidsvraagstukken op. Daar kan DCMR een rol in spelen. Die moet dan wel voldoende kennis hebben en de goede mensen. Omdat voor elkaar te krijgen is een impuls nodig.”