Categorieën

Service

Heeft Schiedam nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?

Heeft Schiedam nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?
Politiek

Heeft Schiedam nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?

  • Redactie
  • 10-04-2024
  • Politiek
Heeft Schiedam nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?


SCHIEDAM - Heeft Schiedam nu een functionerend Uitvoeringsprogramma Mobiliteit of niet? Dat willen Groen Links en Alles voor Schiedam graag duidelijk krijgen, als antwoord op de vragen die zij het college van B&W voorleggen.

Wethouder Frans Hamerslag is de bron van hun verwarring, zo stellen de twee fracties. Tijdens de commissievergadering over de uitkomst van de draagvlakmeting over betaald parkeren in Nieuwland in maart stelde hij dat Schiedam wel een vastgestelde mobiliteitsvisie heeft, maar geen uitvoeringsprogramma. Dus de richting van beleid is vastgesteld, maar hoe daar te komen ligt nog niet vast.

Dat strookt volgens Alles voor Schiedam en Groen Links niet met het feit dat er in verschillende documenten van de gemeente verwezen wordt naar het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. 

“Is er nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?”, zo willen de fracties weten. Dat is volgens hen van belang, onder meer voor het al dan niet invoeren van betaald parkeren in delen van de stad.