Categorieën

Service

Inflatie daalt

Inflatie daalt
Nieuws

Inflatie daalt

  • Redactie
  • 14-04-2023
  • Nieuws
Inflatie daalt

Foto: AH


SCHIEDAM - De inflatie neemt af. Consumentengoederen en -diensten waren in maart 4,4 procent duurder dan in maart 2022, zo meldt het CBS. In februari was de inflatie nog acht procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In maart waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 8,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In februari was de prijsstijging op jaarbasis eveneens 8,1 procent. 

Deze cijfers maken duidelijk dat de inflatie, die in eerste instantie tot grote hoogte klom door de stijging van energieprijzen, nu meer en meer wordt gevoed door andere prijzen, zoals die in de supermarkten. De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. In maart was energie 36,5 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari waren de prijzen 2,9 procent lager.

Motorbrandstoffen hadden ook een neerwaarts effect op de inflatie. De prijzen waren in maart 20,8 procent lager ten opzichte van een jaar eerder. In februari waren motorbrandstoffen 9,4 procent goedkoper. In maart 2022 betaalden consumenten gemiddeld 2,29 euro voor een liter Euro 95, dit jaar betaalden consumenten gemiddeld 1,81 euro. Een liter diesel kostte in maart vorig jaar gemiddeld 2,12 euro, dit jaar was dat 1,63 euro.

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in maart 4,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in februari was dat 8,9 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 8,5 procent in februari naar 6,9 procent in maart.