Categorieën

Service

Lavagesteente houdt water vast in nieuwbouw Tuindorp

Lavagesteente houdt water vast in nieuwbouw Tuindorp
Wonen

Lavagesteente houdt water vast in nieuwbouw Tuindorp

  • Kor Kegel
  • 23-03-2024
  • Wonen
Lavagesteente houdt water vast in nieuwbouw Tuindorp

Beeld: gemeente Schiedam


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders willen een omgevingsvergunning verlenen voor achttien grondgebonden woningen op de locatie van de voormalige Sint Martinusschool in het hart van de wijk Tuindorp. Het bouwplan gaat uit van hoge energieprestaties.

De nieuwe woningen zullen voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat vor Bijna Energie-Neutraal Gebouw. Deze extra norm voorkomt dat de woningen te veel opwarmen in de zomer. Er zal minder verhard oppervlak zijn, waardoor er meer vergroening kan zijn met infiltratie van water. Er wordt een waterbufferlocatie gerealiseerd door middel van lavagesteente. Deze waterbuffer ligt in de binnenstraat in het hart van het plan en werkt als buffersysteem voor de hele locatie.

De achttien woningen komen in drie rijen op de locatie aan de Iepenlaan. Er komen veel nestkasten in de nieuwbouw. Er wordt voorzien in insectenkasten en vleermuiskasten en ook in nestkasten voor de mus, koolmees, pimpelmees en (gier)zwaluw.

Met het bouwplan wil het college van B&W invulling geven aan de regionale woningmarktafspraken. Het bouwplan spoort met de Woondeal Zuidelijk Randstad en de gemeentelijke Woonvisie van Schiedam. 

Maar de omgevingsvergunning zal niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan Kethel e.o. Op de plek van de school zijn geen woningen toegestaan. Daardoor is het noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan, maar omdat er volgens het college sprake is van goede ruimtelijke ordening, mag het college gebruikmaken van de vier jaar geleden vastgestelde Algemene verklaring van geen bedenkingen (waarbij een maximumaantal van dertig woningen geldt). Het college zal de omgevingsvergunnig kunnen verlenen zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad.

De wijk Tuindorp verzet zich al jaren tegen sloop van de karakteristieke Martninusschool. Enkele klaslokalen waren al lange tijd in gebruik bij vier kunstenaars, van wie Sjef Henderickx en Harr Wiegman inmiddels zijn overleden. Bezwaren tegen de sloop hadden er onder andere mee te maken dat de school een stedenbouwkundige eenheid vormt met de qua ontwerp zeer bijzondere woonwijk.

De wijk- en bewonersvereniging Tuindorp heeft van de gemeente nooit te horen gekregen waarom renovatie van de school niet zou kunnen, anders dan de opmerking dat geselecteerde projectontwikkelaars er niets in zouden zien.