Categorieën

Service

Nieuw bestemmingsplan Schieveste schrapt en krimpt pand

Nieuw bestemmingsplan Schieveste schrapt en krimpt pand
Wonen

Nieuw bestemmingsplan Schieveste schrapt en krimpt pand

  • Redactie
  • 23-05-2023
  • Wonen
Nieuw bestemmingsplan Schieveste schrapt en krimpt pand

Foto: Ted Konings


SCHIEDAM - De bouwplannen op Schieveste worden aangepast. Dat is een overwinning voor Roc Vastgoed, eigenaar van het DCMR-gebouw. 

Dit blijkt uit het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste dat vanavond in de commissievergadering van de raad wordt besproken. Een gebouw dat gepland stond voor het pand van de milieudienst, met een hoogte van 33 meter, zal niet worden gebouwd en een tweede gebouw wordt verlaagd van negentig naar 45 meter hoogte.

Deze veranderingen volstaan volgens B&W om aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen. De staatsraad stelde op 3 mei dat het bestemmingsplan niet in de haak was. Het beroep van Roc Vastgoed 2 CV werd (deels) gegrond verklaard. Zie dit artikel.

Die gebouweigenaar had zelf een alternatief stedenbouwkundig plan laten opstellen en dat was onvoldoende meegewogen in de Schiedamse plannen, aldus de Raad van State. Verder oordeelde de bestuursrechter dat de gevolgen van de nieuwbouw op Schieveste op het systeem voor warmte- en koude-opslag onvoldoende waren aangegeven. Tenslotte was naar het idee van de rechter het aspect windhinder onvoldoende ‘verankerd indien wordt afgeweken van de regels van het bestemmingsplan’.

Met het schrappen van een gepland gebouw en het verlagen van een naastgelegen pand is in de ogen van het college ‘sprake van een aanvaardbaar alternatief dat minder bezwarend is voor het DCMR-gebouw’. 

Om de warmte- en koude-opslagbezwaren van de staatsraad op te heffen stelt B&W in het voorliggende plan - dat in korte tijd is aangepast en ook snel opnieuw door de gemeenteraad kan worden vastgesteld omdat volgens de Raad van State alleen de aanpassingen de nieuwe procedure moeten doorlopen - een technisch/administratieve aanpak voor. Ook de te bouwen appartementen en andere gebouwen op Schieveste zullen met deze WKO-techniek worden verwarmd. Door nu te kiezen voor uitbreiding van de bestaande installatie kunnen geen twee WKO-installaties elkaar in de weg zitten, aldus de logica van het college. Verder staat de benodigde watervergunning borg staan voor een goede inpassing van de WKO-installatie in het watersysteem van het gebied. 

Juridisch-technische tekortkomingen van het eerder aangenomen bestemmingsplan worden volgens B&W ondervangen door bepalingen uit het plan aan te passen, waar het de bouwregels betreft. Daarin wordt in het nieuwe plan ook de windhinder vastgelegd.

Omdat de gemeente de meeste grond op Schieveste al in bezit heeft of binnenkort denkt te kunnen verwerven, zijn er ook geen grote financiële risico’s; via de gronduitgifte kunnen immers afspraken worden vastgelegd over de (verdeling van) de kosten van de ontwikkeling van het gebied, de inrichting van de openbare ruimte en eventuele planschade. Zodoende is nu geen exploitatieplan nodig, aldus B&W.

Hieronder: de wijzigingen 'op de kaart'; de situatie 'oud' en 'nieuw'.