Categorieën

Service

Sportscholen verwijten gemeente oneerlijke concurrentie

Sportscholen verwijten gemeente oneerlijke concurrentie
Nieuws

Sportscholen verwijten gemeente oneerlijke concurrentie

  • Kor Kegel
  • 21-04-2021
  • Nieuws
Sportscholen verwijten gemeente oneerlijke concurrentie

SCHIEDAM – Twee bekende sportscholen verwijten de gemeente Schiedam concurrentievervalsing. Ze zijn er zeer op tegen dat het gemeentebestuur blijvend wil investeren in openbare fitnesstoestellen op de Maasboulevard, nadat een experiment succesvol zou zijn geweest.

Ped’s Sports Centre en Sportinstituut Schiedam vinden het vreemd dat de gemeente niet in overleg is gegaan met de sportscholen, die tijdens de Coronacrisis gedwongen gesloten moesten zijn en straks oplopen tegen een gemeente die hen in de wielen rijdt.

Arthur den Hamer van Sportinstituut Schiedam vindt het onbegrijpelijk. “Een heel slecht idee. Oneerlijke concurrentie. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente steeds meer activiteiten gaat ondernemen die de sportscholen ook aanbieden?” zegt hij.

Patrick Lagerwaard van sportschool Ped’s Sports Centre is het met de gemeente eens dat sport voor iedereen toegankelijk behoort te zijn. Sportscholen hebben per definitie als doel zo veel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen, zegt hij. “We investeren daarin door de juiste trainingen en opleidingen te volgen, de juiste apparatuur aan te schaffen en te onderhouden en zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de mensen door het aanbieden van een gevarieerd sportaanbod.”

Den Hamer vindt de argumenten van burgemeester en wethouders misleidend. “Meer Schiedammers laten bewegen en sporten, daar zijn wij het uiteraard mee eens. Maar moet de gemeente dat zelf organiseren? Ten koste van de bestaande sportscholen en verenigingen? Misschien is het beter om samenwerking te zoeken met de professionals uit de gemeente, om op die manier meer Schiedammers op een verantwoorde wijze in beweging te krijgen.”

Dat de gemeente voldoende kwalitatieve sportvoorzieningen in stand wil houden en realiseren, spreekt Lagerwaard erg aan. “Naast het sportaanbod investeren we daarom ook in de realisatie en de bemachtiging van diverse kwaliteitskeurmerken. Een professioneel, veilig en kwalitatief hoogwaardig – maar toch betaalbaar – sportklimaat is wat we inmiddels alweer dertig jaar aanbieden. En dat willen we heel graag met trots in stand houden.”

Den Hamer: “Voldoende kwalitatieve sportvoorzieningen in stand houden en realiseren? Laat niet verloren gaan wat er al is!”

Lagerwaard wijst erop dat er voor mensen die minder kunnen besteden samenwerkingen zijn aangegaan om sport betaalbaar te houden, zoals met de wijkvereniging. "Ook zijn we onlangs een samenwerking gestart met stichting J & S Projecten met het project ‘Niemand buiten spel’ van Rob Bonneur. Dat is een initiatief om jongeren uit hun isolement te halen en te (re)socialiseren, omdat de Coronamaatregelen op de jeugd nogal een negatief effect hebben gehad.”

Den Hamer: “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook hier sta ik volledig achter. Maar daar zijn al regelingen voor. Mensen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en tegenwoordig ook bij het Volwassenenfonds. En hiermee kan men gewoon bij ons terecht.”

Ped’s Sports Centre

Dat sporten in de buitenlucht populairder is geworden, wat zou blijken uit de geslaagde pilot met fitnesstoestellen die de gemeente in de openbare ruimte plaatste, vraagt wel om nuancering. Lagerwaard: “Dat heeft plaatsgevonden in een hele rare tijd. Coronatijd. Waarbij sportscholen vooral heel erg dicht waren – en dicht moesten zijn. De resultaten van de pilot geven daarom een vertekend beeld.”

De gemeente stelt dat mensen niet afhankelijk willen zijn van bepaalde tijden om te kunnen sporten. Lagerwaard: “Voor onze fitness-afdeling is er dagelijks de mogelijkheid om van negen uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds gebruik te maken van onze apparatuur, al jaren.”

Hij is het niet eens met het argument van de gemeente dat mensen niet ver willen reizen om naar de sportschool te gaan. De openbare fitnessapparatuur staat immers ook maar op één plek. Vanuit Schiedam-Noord is de Maasboulevard ver.

Sterker nog, zegt hij, de Maasboulevard is op nog geen achthonderd meter van zijn sportschool in de voormalige kerk en bibliotheek aan de Westfrankelandsedijk. De mensen die voor sport niet ver willen reizen komen dus uit dezelfde buurt.

Hij is door de Coronacrisis toch al bezorgd geraakt over het voortbestaan van zijn sportschool. Het ledenbestand is gekrompen. Hoe welwillend de leden ook waren, de verplichte sluiting duurde gewoon te lang. De rek is eruit, zegt Lagerwaard. Hij liep schoollessen mis, clinics, kinderfeestjes om kinderen enthousiast aan het budosporten te krijgen.

Terwijl een goede sportschool is ingericht op de anderhalve meter Corona-afstand, is er nog geen zicht op dat de sportscholen weer open mogen. “Een extra obstakel heb ik niet nodig”, zegt hij.

“We houden toezicht, doen gezondheidschecks, leveren desinfectiemiddelen, hebben ons aanbod afgestemd op tijdvakken met registratieplicht en maximale groepsgrootte, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Voor de doelgroepen waarvoor het mocht zijn buitenlessen gegeven, zonder goede buitenvoorziening, “maar we zijn gewoon begonnen.”

Bovendien investeert de gemeente meer in fitnesstoestellen met toezichthouder dan de sportscholen aan Coronacompensatie krijgen. Ook oneerlijk. Een ruwe berekening komt op 138.295 euro voor fitness op de Maasboulevard. “Een behoorlijke investering voor een vrijblijvende bezigheid.”

“Daarnaast is er geen registratie van gebruik, wordt er tussen het gebruik door niet schoongemaakt en leent het zich voor diverse groepen de toestellen te claimen, bijvoorbeeld zzp-personal trainers. En in de avonduren voorzie ik vooral dat hangjongeren zich er gaan ophouden. Waarschijnlijk is de toezichthouder dan al naar huis. Het wordt dan ook een stuk onaantrekkelijker om plaats te nemen op een apparaat, wanneer er een groepje jongeren omheen staat.”

Als de gemeente meer mensen aan het sporten wil krijgen, zou samenwerking met de sportscholen meer voor de hand liggen, bijvoorbeeld door te investeren in een voucher of rittenkaart van diverse sportscholen in Schiedam, te beginnen in de buurt van waar de toestellen nu staan. “Door met de sportscholen te werken investeert de gemeente net zo goed in de mensen die zouden moeten gaan bewegen, maar ook in het voortbestaan van kwalitatief goede sportscholen in de stad. Dat lijkt me een win-winsituatie. Dat zou me niet het gevoel geven dat de gemeente sportscholen met jarenlange ervaring tijdens en na de Coronacrisis keihard in de steek laat”, aldus Lagerwaard.

Sportinstituut Schiedam

Arthur den Hamer, eigenaar van Sportinstituut Schiedam in Groenoord: “De stand-alone sportscholen hebben sinds de komst van low-budgetketens al veel meer concurrentie. En dan krijgen we er ook nog steeds meer concurrentie bij van nota bene onze gemeente. Er komen steeds meer buurtsportcoaches die activiteiten organiseren. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld meegemaakt dat de gemeente gratis thaibokslessen ging aanbieden in een gymzaal vlakbij de sportschool, terwijl wij ook al jaren thaibokslessen aanbieden. Heel vreemd. Men had ook de samenwerking met ons kunnen zoeken.”

“En nu plaatst de gemeente fitnesstoestellen in de openbare ruimte! Je gaat je onderhand afvragen wat de gemeente met ons voor heeft. Geen begeleiding en toezicht. Bij sport, en zeker fitness en krachttraining, is het van groot belang dat oefeningen op de juiste wijze uitgevoerd worden. Dat kan alleen onder goede begeleiding bij een sportschool met gekwalificeerde instructeurs. Aan de Maasboulevard is er af en toe een instructeur, maar niet continu.”

Den Hamer hoorde al van een vechtpartij op de Maasboulevard. “Wij waren hier het eerst”, zou de aanleiding geweest zijn. Ook een gevolg van dat er totaal geen toezicht op is, vindt hij.

Den Hamer: “Wij moeten ons als sportschool aan de maatregelen houden, en dat doen we ook keurig netjes. Maar op dit moment mogen we alleen buiten sporten met allerlei beperkingen. Aan de Maasboulevard zijn de regels ineens niet meer belangrijk en is alles mogelijk.”

Bij een besmetting kan er dus geen bron- en contactonderzoek plaatsvinden. Mensen mogen met twee personen samen sporten buiten, op sportaccommodaties met vier, maar op de Maasboulevard staan er soms wel twintig mensen bij elkaar.

“Er is geen triage bij aankomst. Handen worden niet gedesinfecteerd bij aankomst. Toestellen worden na gebruik niet schoongemaakt en gedesinfecteerd. Er wordt geen anderhalve meter afstand gehouden.”

Den Hamer hoorde toenmalig sportwethouder Fahid Minhas in een interview zeggen dat er van de fitnesstoestellen op de Maasboulevard goed gebruik is gemaakt, zeker nu de sportscholen dicht zijn. Den Hamer: “Ja, gek is dat! Zou het niet zijn omdát de sportscholen dicht zijn?”

Hij vindt de gemeente niet coulant naar de sportscholen. “Wij zijn eind april al acht van de laatste dertien maanden gesloten. En de vijf maanden die we tussendoor open mochten, waren met flinke beperkingen. We hebben het zwaar. Het laatste wat we nu kunnen gebruiken is nog meer concurrentie. De gemeente zou ons juist moeten helpen. En dan bedoel ik alle getroffen ondernemers, ook in de andere sectoren. Hier zijn steunpakketten voor, maar deze zijn vaak onvoldoende. Het hoeft niet altijd in financiële zin, maar het kan ook in de vorm van faciliteiten, zoals destijds het vergroten van de terrassen bij de horeca.”

Wordt vervolgd.

Zie ook dit artikel.