Grote Kerk teleurgesteld over beperking kerkbezoek

06-10-2020 Gezond Redactie

Reguliere kerkopstelling, buiten Coronatijd; foto: Gerard de Sterke


SCHIEDAM - De kerkenraad van de gemeente van de Grote Kerk in Schiedam is ‘erg teleurgesteld’ over het beperken van het aantal deelnemers aan kerkvieringen tot dertig.

Gisteren besloot het kabinet hiertoe, naar aanleiding van berichtgeving over drukbezochte vieringen in Staphorst zondag.

Boudewijn Ridder, ouderling in de kerkenraad spreekt van een overhaaste beslissing. “Staphorst is een uitzondering”, zegt hij. “Wijzelf zijn uiterst zorgvuldig met aantallen mensen en alle maatregelen.” De kerkgangers worden in de Grote of Sint-Janskerk niet geacht mee te zingen - er is een zanggroepje dat de benodigde afstand in acht neemt. “Mensen zitten uit elkaar en moeten hun handen desinfecteren. Ze moeten zich ook van tevoren aanmelden, online of telefonisch. Er is geen koffiedrinken na de dienst, ook om het risico te vermijden dat men dan te dicht bij elkaar komt.”

Volgens Ridder ging het met het straf de hand houden van deze maatregelen goed in de afgelopen periode. “Iedereen hield zich ook voor en na de dienst keurig aan de regels.” Hij signaleerde de afgelopen tijd een groeiend aantal deelnemers ‘juist omdat voor veel mensen ontmoeting heel belangrijk is’. “Wat betreft aantallen moet je denken aan zo’n zestig mensen in de kerk en hetzelfde aantal dat kijkt via de livestream. Dus heel andere aantallen dan in Staphorst.” Daarbij is de PKN-gemeente geholpen met de enorme ruimte in de Grote Kerk. “Daar kun je dus op een zeer veilige manier kerkdiensten houden.”

De nieuwe maatregel van gisteren stelt de kerkenraad voor een uitdaging. “Wij beraden ons over hoe we diensten kunnen aanbieden in de Grote Kerk met maar dertig bezoekers. We zullen ons aan deze adviezen houden, maar het is vervelend voor de kerkbezoekers en de extra administratie die erbij komt kijken. Waarschijnlijk gaan we het systeem aanpassen voor het aanmelden, zodat je je maar op kunt geven voor twee kerkdiensten per maand.” Zo denkt men ongeveer uit te komen op dertig mensen per dienst. “En spontane bezoekers kunnen we dan alleen maar nog verwelkomen als er nog een plekje over is. Jammer, want je wilt als kerk niet iemand bij de deur tegenhouden, integendeel!”Gerelateerd