Kraamzorg weg uit Vlietland

03-02-2016 Gezond Ted Konings

SCHIEDAM - De kraamzorg verdwijnt uit het Vlietland Ziekenhuis. Dat besluit heeft de directie van het ziekenhuis vandaag bekendgemaakt. De geboortezorg gaat over naar het Gasthuis in Rotterdam.

Daarmee houdt het Franciscus Gasthuis en Vlietland vast aan de plannen die eerder al naar buiten sijpelden. Dit ondanks veel protesten vanuit het Waterweg-gebied. Velen vrezen problemen door de extra reistijd naar Rotterdam. Vanuit de regio is fors druk uitgeoefend op de ziekenhuisdirectie, die zich echter niet op andere gedachten heeft laten brengen.

De argumentatie voor de stap schuilt in de noodzaak voor concentratie van verschillende soorten zorg op één plek, die de ziekenhuisgroep wil doorvoeren. Zo wordt de zorg aan ouderen ('geriatrische zorg') in de plannen gebundeld in Schiedam, net als de zorg aan mensen die lijden aan obesitas. Ook de zorg aan kankerpatiënten - die veel mensen betreft - wordt volgens de plannen in de toekomst goeddeels in het Vlietland geboden.

Grofweg wordt het Vlietland ingericht voor zorgverlening die te plannen is, en bekwaamt het Gasthuis zich in acute en complexe zorg.

Of deze verdeling ook de reden is om de Intensive Care in Schiedam te beperken is niet duidelijk. Op de IC wordt de zorg teruggeschroefd. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat op de operatiekamers van het Vlietland in de toekomst dus minder complexe operaties worden gedaan. "De locatie Franciscus Vlietland zal ingericht zijn voor planbare zorg met een basis Intensive Care (het huidige
level 1) en, in het weekend en buiten de daguren op werkdagen, een Spoedpost in samenwerking met huisartsen", aldus het ziekenhuis.

De plannen worden geconcretiseerd na de invoering van een elektronisch patiëntendossier, dat voor het najaar is voorzien.

 

 

Gerelateerd