RIVM meldt voor Schiedam vijftien besmettingen

14-07-2020 Gezond Redactie

SCHIEDAM - In de periode van 1 juli 2020 tot en met 14 juli 2020 is bij vijftien Schiedammers besmetting met het Coronavirus vastgesteld. In deze periode van twee weken werd geen enkele Schiedamse Coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen. Ook zijn er in deze periode geen Schiedammers overleden aan de gevolgen van het virus, zo meldt het RIVM vanmiddag.

Terwijl in Schiedam het aantal nieuwe besmettingen dat is vastgesteld is afgenomen, is er in buurstad Rotterdam sprake van een toename. Voor geheel Nederland noteert het RIVM in de afgelopen zeven dagen een toename in het aantal nieuwe besmettingen.

Per gemeente worden de cijfers door het RIVM in een wekelijkse rapportage gegeven voor de afgelopen twee weken. In de voorgaande rapportage (dus over de periode van 24 juni tot en met 7 juli 2020) werden er voor Schiedam 21 vastgestelde Corona-besmettingen, één ziekenhuisopname en geen overlijdensgeval gemeld.

Voor Vlaardingen worden voor de periode 1 juli - 14 juli negen vastgestelde besmettingen, géén ziekenhuisopname maar wel een overlijdensgeval gemeld (in de voorgaande periode waren dat tien besmettingen, geen ziekenhuisopname en wel een overlijdensgeval). Voor Maassluis zijn er de afgelopen twee weken zeven besmettingen, geen ziekenhuisopname en twee overlijdensgevallen gemeld (voorgaande periode negentien besmettingen, geen ziekenhuisopname en wel drie overlijdensgevallen). Voor buurstad Rotterdam worden de afgelopen twee weken 143 nieuwe besmettingen gemeld, twee nieuwe ziekenhuisopnames, maar geen overlijdensgevallen (voorgaande periode 92 besmettingen, drie ziekenhuisopnames, geen overlijdensgevallen).

Landelijk
Voor geheel ons land rapporteert het RIVM wekelijks de cijfers over de afgelopen zeven dagen. In de landelijke RIVM-rapportage van hedenmiddag gaat het over de periode van woensdag 8 juli tot en met dinsdag 14 juli. Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn zestien patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn acht personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld, aldus het RIVM.

De afgelopen week is het aantal meldingen van COVID-19 besmettingen gestegen met 102 ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID-19 besmettingen gemeld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD-teststraten. Ook worden mensen getest vanwege bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Lokale uitbraken
Het RIVM merkt op: "Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei. Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub."

Resultaten teststraten
Tussen 1 juni en 12 juli zijn 369.287 testen afgenomen door de GGD’en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan was 1.0% positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het aantal afgenomen testen gestegen en het percentage positief gedaald van 2% in weeknummer 23 naar 0,6% in weeknummer 28. Er zijn regionale verschillen in het totaal aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners en het percentage positieve testen.Gerelateerd