'Gemeente verschuilt zich achter vakantie, maar wel dwangbevel'

15-08-2020 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink vindt dat het college onvoldoende rekening houdt met andermans vakanties


SCHIEDAM – Ze draven in hun vraagstelling en cynisme nog wel eens door, maar ditmaal lijken Maarten Reuderink en Pascan van Kraaij een punt te hebben. De twee gemeenteraadsleden van de Ouderenpartij Schiedam vinden dat de gemeente met twee maten meet.  

Enerzijds verschuilt de gemeente zich geregeld achter de vakantieperiode, waardoor allerlei zaken niet op tijd geregeld kunnen worden. Anderzijds zit de gemeente erbovenop wanneer Schiedammers in vakantietijd niet op tijd reageren. Dan wordt gedreigd met sancties.  

Aan het begin van de collegeperiode 2018-2022 weet wethouder Marcel Bregman het mislukken van zijn onderhandelingen met de RET over gratis openbaar vervoer voor Schiedamse ouderen en minima aan het feit dat het tussentijds ook nog zomervakantie was geworden, brengt de Ouderenpartij in herinnering. “Dat antwoord was natuurlijk een gotspe, maar het toont in ieder geval aan dat het Schiedamse college zich (in ieder geval sindsdien) bewust is van het feit dat er zoiets bestaat als zomervakantie”, zeggen Reuderink en Van Kraaij ter inleiding van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Eerdere vragen van de Ouderenpartij (van vrijdag 17 juli) konden niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord wegens vakantie van de betrokken beleidsadviseurs. “Wederom”, zegt de Ouderenpartij, “beroept de gemeente Schiedam zich op een soort van overmacht ontstaan door vakanties. Het fenomeen is dus aantoonbaar bekend binnen het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Schiedam.” De cynische ondertoon zal niemand ontgaan. 

En dan komt het. Reuderink en Van Kraaij vinden: “Toch meet de gemeente Schiedam opmerkelijk met twee maten. Twintig dagen na een aanmaning parkeerbelasting, ook dus midden in de vakantie(!), volgt een dwangbevel van de gemeente Schiedam, die een en ander blijkbaar heeft uitbesteed van Cannock Chase.” 
“Cannock Chase maakt het daarna nog bonter door, mogelijk in opdracht, binnen twee dagen (in rood) betaling te eisen.”  

De Ouderenpartij vraagt of het college van burgemeester en wethouders kan uitleggen hoe het uitstel vragen van de eigen verplichtingen met een beroep op de vakantieperiode, zich verhoudt tot het sturen van dwangbevelen in die zelfde vakantieperiode naar burgers. De Ouderenpartij vindt dat het de geloofwaardigheid van de gemeente ondermijnt. 

De twee fractieleden vinden het een omissie en ze willen opheldering hoe het zo kon komen, maar ze geven van tevoren al aan dat ze antwoorden als ‘dat gebeurt automatisch’ niet als stijlfiguur accepteren. 

Ze willen van het college horen dat dit soort dingen niet meer zal gebeuren. En ze zijn benieuwd hoe het college zo’n dwangbevel in vakantietijd vindt passen in het beleid om cumulatie van schulden van burgers te voorkomen. 
De Ouderenpartij vraagt hoelang het contract tussen de gemeente en Cannock Chase nog loopt en of de gemeente wil aandringen op een andere toonzetting en tijdsspanne.Gerelateerd