Buurtbewoners van Plantage maken tijdelijk kunstwerk

01-03-2023 Nieuws Redactie

Een test met uitgeknipte figuren van kunstgras op de grond rond de boom waaromheen het kunstwerk gaat komen; foto: Yvon Koopman


SCHIEDAM - In de Plantage, het oudste stadspark van ons land, komt een tijdelijk kunstwerk getiteld ‘Bladspiegels in het gras’. Het kunstwerk is het resultaat is van een participatieproject met bewoners die in de buurt van het park wonen. Het project staat onder leiding van beeldend kunstenaar Yvon Koopman, deelnemer van Stichting Kunst Werkt.

Bij Stichting Kunst Werkt vindt vanaf 12 maart de expositie ‘Wereldboom’ plaats. Werk van verschillende kunstenaars met het thema ‘bomen’ wordt in de ruimte van de stichting aan de Lange Nieuwstraat 191 tentoongesteld. Recht tegenover deze ruimte bevindt zich het park de Plantage, met daarin de tien jaar geleden tot Wereldboom uitgeroepen plataan. Ter gelegenheid van dit tienjarig jubileum vindt deze expositie ‘Wereldboom’ plaats. Yvon Koopman exposeert echter niet in de tentoonstellingsruimte, maar door middel van een participatieproject komt er een kunstwerk in het park. Op ongeveer honderd meter van de jubilerende Wereldboom staat een boom, waaromheen zij samen met vijftien buurtbewoners een honderd vierkante meter beslaand kunstwerk maakt.

Het participatieproject bestaat uit een serie van drie workshops in de ruimte van Stichting KunstWerkt. Hiervan zijn er inmiddels twee gehouden. Vanmiddag vindt de derde workshop plaats. Als inspiratie voor het kunstwerk dient een papieren verjaardagstaartkleedje. Zo'n kleedje is uitvergroot. Het uitvergrote kleedje dient als patroon. Op basis van dit patroon worden figuren van kunstgras geknipt. Deze kunstgrasfiguren worden een dezer dagen op de grond rond de boom bevestigd. De zon en de weergoden gaan vervolgens hun werk doen. Kleurverschil ontstaat tussen de bedekte en onbedekte bodem. Op zondag 19 maart wordt het kunstgras verwijderd en is er een tijdelijk kunstwerk rond de boom ontstaan van in totaal honderd vierkante meter.

Deze onthulling van ‘Bladspiegels in het gras’ wordt voorafgegaan door de viering van het feit dat ‘de Plantage Plantaan’ tien jaar Wereldboom is. Huib Sneep, bewoner van de Tuinlaan en initiatiefnemer van het tot Wereldboom laten uitroepen van de plataan, houdt ter gelegenheid van genoemde viering om twee uur een speech.