Extra’s bij laag inkomen: waar heb ik recht op?

09-11-2020 Nieuws Advertorial

Foto: Creative Commons


SCHIEDAM - Ontvang je een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen en heb je niet te veel vermogen? Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wil je weten op welke tegemoetkomingen je recht hebt? Tijdens de bijeenkomst, gehouden door Minters en de bibliotheek Schiedam op 17 november om half acht 's avonds,  wordt stilgestaan bij diverse tegemoetkomingen op het gebied van bijvoorbeeld schoolkosten, zorgverzekering en andere aanvullingen op jouw inkomen.

Wegwijzer

Bijeenkomsten onder de noemer Samen Begrijpen - Sterk in Schiedam worden gefaciliteerd vanuit de gemeente Schiedam en de bibliotheek Schiedam. De inhoud van deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de sociaal raadslieden van Minters. Zij zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regeling, formulieren en (overheids-) instelling. Waar nodig kunnen zij samen met de deelnemers kijken welke gevolgen de crisis heeft, en op welke steunmaatregelen of andere regelingen je recht hebt.

Presentatie via Zoom

In verband met de huidige corona-maatregelen, vindt de bijeenkomst plaats via Zoom op 17 november van 19.30 tot 21.00 uur. De deelname is gratis. Zoom is eenvoudig in gebruik! Je hebt eigenlijk alleen een mailadres en een laptop/computer/tablet/mobiele telefoon nodig. Mocht u niet over de digitale middelen beschikken, dan hebben wij beperkt middelen om beschikbaar te stellen.

Gerelateerd