Gemeente wil conflict met Pathé oplossen

06-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Tekening van het Schiehotel zoals het gepland stond bij de eerste presentatie van de plannen in 2018


SCHIEDAM – Het punt werd dinsdag afgevoerd van de agenda. De gemeenteraad wil een herziening van het bestemmingsplan Schieveste later behandelen, pas als een conflict met Pathé uit de wereld is geholpen. Pathé is de nieuwe eigenaar van Euroscoop.

Nog voordat Pathé het bioscoopcomplex op Schieveste in bezit kreeg, had advocaat Valentijn Leijh namens Euroscoop een zienswijze ingediend tegen de herziening van het bestemmingsplan. Leijh is advocaat van het internationale Dentons en in zijn zienswijze had hij het over strijdigheid met ‘geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur’.

Euroscoop zou onevenredige schade ondervinden van de bestemmingsplanherziening zoals deze door burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad werd voorgesteld. Leijh heeft zijn zienswijze besproken met Pathé en die staat erachter.

Een half jaar geleden maakte Schiedam24 melding van het voornemen van B&W om het bestemmingsplan Schieveste te herzien. Vier jaar geleden maakte het een flexibele ontwikkeling mogelijk van een bioscoopcomplex, horeca en een hotel. In 2016 werd begonnen met de bouw van Euroscoop. De megabioscoop kwam anderhalf jaar later gereed en draait inmiddels succesvol. Volgens het college is de flexibiliteit in het bestemmingsplan voor Euroscoop niet meer nodig. De flexibiliteit zou het gewenste eindbeeld op Schieveste kunnen schaden en daarom wordt het geschrapt.

Maar waarom alleen voor Euroscoop, vraagt Leijh zich af. Er is volgens het bestemmingsplan nog de realisatie van een hotel mogelijk, van 47 meter hoog, en daarvoor blijft de flexibiliteit wel in stand. Maar dat gaat gepaard met allerlei onzekerheden voor Euroscoop. Dat zo’n groot hotel meer verkeersbewegingen genereert, staat buiten kijf en dat beïnvloedt de bereikbaarheid van Euroscoop niet positief.

Maar erger is het dat er nog niets duidelijk is hoe de parkeerfaciliteiten voor het hotel worden geregeld. Zullen de hotelgasten gebruik moeten maken van de parkeergarage bij Euroscoop? Ervaringen elders hebben ertoe geleid dat Euroscoop niet graag dubbelgebruik van de parkeergarage toestaat.

Bovendien zou de flexibiliteit voor de hotelontwikkeling in theorie kunnen inhouden dat er in het hotel een bioscoop wordt gevestigd. Daar ziet Euroscoop helemaal niets in. De gemeente heeft beaamd dat de kans er is dat er een bioscoop in het hotel komt. Maar de woordvoerder van de gemeente, tevens adviseur van het college van B&W, vindt het parkeeraspect niet zo relevant, want de parkeergarage bij Euroscoop wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door P & R-reizigers die bij station Schiedam-Centrum verder met de trein of de metro reizen.

Tegen de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan kwam één zienswijze binnen: van Valentijn Leijh namens Euroscoop. De commissie die binnengekomen zienswijzen beoordeelt, kwam tot de conclusie dat het gemeentebestuur beter eerst in gesprek kan gaan met Pathé. Daarom is de herziening van het bestemmingsplan dinsdag van de raadsagenda afgevoerd.

Het gevolg bij wel een vaststelling van de planwijziging zou per slot van rekening kunnen zijn dat Pathé bezwaar aantekent en er een langere periode van onduidelijkheid bestaat.Gerelateerd